Varan har lagts till i varukorgen

Först i Europa med ändrade regler för kablar

Bestämmelser 18 jun 2014
De nya brandkraven för kablar innebär att de nya europeiska klasserna för kablar tillämpas, samt att de äldre brandkraven försvinner. Foto: Anders Wester.
Boverket blir först i Europa med att införa nya brandkrav för kablar. Ett problem är dock att provningsdokument måste finnas innan de kan börja användas såsom BBR föreskriver.

Den första juli träder Boverkets ändrade byggregler i kraft. I dessa finns nya klassningar av kablar efter deras brandegenskaper. Dessa kommer att ersätta de tidigare F-klasserna. Klassningen gäller dock inte för inkommande kablar till byggnaden.

Bara vissa provningsdokument finns

Men för att kunna börja använda kablar så som BBR föreskriver måste olika provningsdokument finnas. Idag finns en del av dem, medan andra saknas.

- Därför kommer inte några kablar med de nya klasserna att finnas under detta år och kanske inte ens under nästa år, säger Anders Wester, fackområdesexpert inom AMA EL.

Trångt hos testlabben

En konsekvens kan bli att det framöver blir trångt hos testlabben för att få kablarnas egenskaper verifierade. Detta kommer i sin tur att leda till en tidsförskjutning.

- Enligt konsekvensutredningen till BBR 2014 är det införandet av byggproduktförordningen (CPR) 305/2011 som reglerar kraven på kablar snarare än BBR. Att den senare redovisar kraven blir mer en konsekvens av byggproduktförordningen, säger Anders Wester.

Beräkna kablars yta

I konsekvensutredningen finns bland annat en figur som visar hur man beräknar exponerade kablars yta. Fram till att de nya brandkraven av kablar blir tillämpbara hänvisas till SS 4364000.

Klasser beskrivs på samma sätt

- En stor fördel med det nya beteckningssystemet (A – F) är att alla ytskiktsklasser nu beskrivs på samma sätt. Och att de särskiljs genom ett index som visar vilka ytor som avses, till exempel golv (fl) eller kabel (ca), säger fackområdesexpert Anders Wester.

FAKTA Om brandprovning av kablar

Brandegenskaper hos kablar är mycket viktigt ur en brandskyddssynvinkel. Av denna anledning har kablar inkluderats i det europeiska klassificeringssystemet under CPR (Construction Products Regulation), byggproduktförordningen.

Sveriges tekniska forskningsinstitut har utarbetat klassifikationstabellen och tillhörande testmetoder.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om brandprovning av kablar

Brandegenskaper hos kablar är mycket viktigt ur en brandskyddssynvinkel. Av denna anledning har kablar inkluderats i det europeiska klassificeringssystemet under CPR (Construction Products Regulation), byggproduktförordningen.

Sveriges tekniska forskningsinstitut har utarbetat klassifikationstabellen och tillhörande testmetoder.