Varan har lagts till i varukorgen
Förhindra elolyckor med ny mobilapp
Energi 4 jun 2014
Med hjälp av mobilappen kan man enkelt rapportera elolyckor, tillbud och riskobservationer direkt i mobilen. Man kan även ta bilder på olycksfallet. (Bild från bygget av Nya Karolinska Solna). Foto: Mikael Sjöberg.
Nu lanseras ett nytt system för att rapportera och anmäla olyckor direkt i mobilen. Målet är att nå 300 företag inom elinstallationsbranschen och att minska mörkertalet för elolyckor.

Rapporteringssystemet utvecklades först av Afa försäkring för stora företag inom pappersindustrin och metall- och stålindustrin. Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på Eio tyckte då att systemet verkade krångligt. Men när man nu har tagit fram en ny variant, ELIA, speciellt utformat för mindre och medelstora företag inom elbranschen, ser han positivt på mobilappen.

– Inom elinstallationsbranschen finns särskilda utmaningar i och med att det ofta är små företag som i sin tur påverkas av alla entreprenörer som är inblandade i de olika byggprojekten.

Olyckor ej lätta att förutse

Därmed är riskerna för tillbud och olyckor inte lika lätta att förutse och arbetsmiljöarbetet blir mer komplext. Det är en sak att sitta på kontoret och planera, men sedan när man kommer ut på en byggarbetsplats kan riskerna se väldigt olika ut.

– En stor fördel med den branschanpassade appen är möjligheten för företag att lära av varandra, till exempel när det gäller att bedöma olycksrisker, säger Rickard Lindberg.

Minska mörkertalet som finns

Han ska nu hjälpa företag att komma igång att använda appen och tror att just enkelheten gör att tröskeln kan minska för att rapportera tillbud. Förhoppningen är att minska det stora mörkertalet som finns inom elbranschen, framför allt inom tillbud. Statistik visar att om man undviker att rapportera tillbud ökar risken för allvarliga olyckor.

– Ett problem är skamfaktorn, att många tycker att det är skämmigt att rapportera om de till exempel varit med om en strömgenomgång. Man tänker att det hör till branschen, och det är inget man gärna pratar om.

Till skillnad från olyckor som man är tvungen att anmäla, är tillbuden lätt att glömma bort att rapportera. Det kan till exempel vara att man ramlar ner från en stege eller en arbetsbock.

– Om fler anmälde skulle man se att även kollegor är med om detta och skamkänslorna skulle minska. Får vi in ett flöde i rapporteringen kan vi också börja diskutera vad man kan göra åt de mest riskfyllda momenten.

Inte samma ekonomiska muskler

Rickard Lindberg påpekar att sjukskrivningar förutom lidandet, innebär kostnader för företaget, så det finns en viktig ekonomisk aspekt.

– Små företag har inte samma ekonomiska muskler som stora, så det är bra att det nya rapporteringssystemet är gratis, säger Rickard Lundberg.

Ledning och anställda överens?

Men för att systemet ska fungera effektivt måste både ledningen, de anställda och skyddsombuden tycka att det är viktigt.

– Samverkan är nyckeln här. Jag tror på den här idén. De företag jag har varit i kontakt med har visat ett stort intresse.

Rickard Linbdberg, arbetsmiljöansvarig på Eio, ser flera möjligheter med den nya mobilappen.
FAKTA OM DET NYA RAPPORTERINGSSYSTEMET

Idag finns IA-systemet, informationssystem om arbetsmiljö, inom arton olika branscher som byggnadsföretag, kommuner och teknikföretag. För tre år sedan kom ENIA för energibranschen och nu lanseras ELIA för elinstallationsbranschen. Systemet administreras av Afa försäkring som ägs av arbetsmarknadens parter.

Systemet är gratis för företag att använda. Företaget måste dock ha kollektivavtal och även avtal med Afa.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arbetsmiljö
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Rickard Linbdberg, arbetsmiljöansvarig på Eio, ser flera möjligheter med den nya mobilappen.
FAKTA OM DET NYA RAPPORTERINGSSYSTEMET

Idag finns IA-systemet, informationssystem om arbetsmiljö, inom arton olika branscher som byggnadsföretag, kommuner och teknikföretag. För tre år sedan kom ENIA för energibranschen och nu lanseras ELIA för elinstallationsbranschen. Systemet administreras av Afa försäkring som ägs av arbetsmarknadens parter.

Systemet är gratis för företag att använda. Företaget måste dock ha kollektivavtal och även avtal med Afa.