Varan har lagts till i varukorgen

Bristande kommunikation kostar 32 miljarder per år

Energi 12 jun 2014
En undersökning från Svensk Byggtjänst visar att bristande kommunikation är anledningen till att många projekt blir dyrare än beräknat. Foto: Anders Wester.
Bristande kommunikation fördyrar större byggprojekt i Sverige med cirka 13 procent. Med dagens byggvolym innebär det en totalkostnad på cirka 32 miljarder per år. Det visar en ny undersökning från Svensk Byggtjänst.

Svensk Byggtjänst undersökning som genomfördes under våren 2014 och är en uppdatering av en tidigare undersökning som genomfördes 2007. Syftet är att få en bild av kostnader och besparingsmöjligheter i samband med bristande kommunikation i byggprocesser.

Frågeställningarna i de båda undersökningarna är identiska, men med en kompletterande fråga 2014 om miljörelaterade risker.

– Det första man slås av är att problematiken som vi såg i undersökningen år 2007 kvarstår på samma nivå. Då som nu anser de tillfrågade att bristande kommunikation i byggprocessen fördyrar byggprojekt med cirka 13 procent, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst. 

Med den volym som var aktuell år 2007 motsvarade detta totalt 22 miljarder kronor per år.

– Med 2014 års volym blir siffran 32 miljarder kronor, säger Erik Hellqvist.

Därför brister kommunikationen

Den tydligaste orsaken till bristande kommunikation som lyfts fram i undersökningen, är otydliga anbudsunderlag och handlingar samt att det ges olika information till olika aktörer.

– Trots att det är byggherren som har mest att tjäna på effektivare kommunikation, så tycks det vara hos just byggherrarna som bristerna är störst, säger Erik Hellqvist.

De konkreta merkostnader som kommunikationsbristerna ger upphov till utgörs av tilläggsarbeten och korrigeringsarbeten på grund av felaktig information eller missförstånd.

Bättre underlag, handlingar och informationsöverföring

Även om det i den nya undersökningen finns en del tecken på förbättringsarbete gällande kommunikationen i byggprocesser, är det mesta sig likt från den tidigare undersökningen år 2007.

– När det gäller samarbetsklimatet är det till och med fler som ser detta som ett problem i årets undersökning, konstaterar Erik Hellqvist.

Naturligtvis kan man aldrig få en helt optimal kommunikationsöverföring i praktiken, menar han.

– Men våra undersökningar visar att det finns en väldig potential i förbättrad kommunikation. För att spara pengar, eller frigöra pengar till att bygga mer. Och budskapet är tydligt: Det behövs bättre anbudsunderlag och bygghandlingar plus en tydligare informationsöverföring, sammanfattar Erik Hellqvist. 

– Det finns en väldig potential i förbättrad kommunikation, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

– Det finns en väldig potential i förbättrad kommunikation, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.