Varan har lagts till i varukorgen
Ängsblommor i stadsmiljö
Utemiljö 16 jun 2014
I Malmö har man valt att satsa på annuella ängar på flera ställen i staden. Den här ängen ligger nära Ribersborgsstranden parallellt med en cykelväg. Foto: Torun Jorde.
I Malmö har man valt att satsa på ängsblommor, så kallade annuella ängar, i stadsmiljön. Ängarna är ett bra komplement till perenna ängar och ger mycket fägring för pengarna.

Torun Jorde, du är arbetsledare och hortonom på Kommunteknik i Malmö, varför har ni valt att satsa på annuella ängar?
– För att det är perfekt att använda storskaligt och billigt för att färglägga och lyfta ett grönområde eller en oanvänd yta. Både jag och folk från beställarsidan, gatukontoret, har fått inspiration utomlands, framförallt från England. Jag har varit på föreläsningar där bland annat personer från Pictorial Meadows, de som tagit fram fröblandningarna som vi använder, berättat och visat bilder. Att skapa en annuell äng är helt annorlunda och mycket enklare än att skapa en perenn äng. Effekten blir också mycket större.

Vad är det för fröblandning och vad består den av?
– ­Det är speciellt framtagna annuella fröblandningar som är komponerade för en lång och färgrik blomning. Det finns ett antal blandningar att välja på från olika företag. Vi har testat blandningar från både Sverige, Frankrike och England och fastnat för Pictorial Meadows blandningar, från Sheffield, England.

Är det kostnadseffektivt och varför?
– Om man sår en större yta, helst större än 1 000 kvadratmeter så kan man få ner totalkostnaden till cirka 15 kronor per kvadratmeter. Det är mycket blommor för pengarna!

Hur många annuella ängar har ni idag?
– Vi har sått på fem olika ställen i år, framförallt i parker i ytterområden där man vill göra något rejält och färgglatt utan att öka driftskostnaderna för mycket. Gärna i anslutning till cykelvägar.

Andra kommuner som testat annuella ängar har fått höra av invånare att vissa ängar ser ovårdade ut, är det något ni också fått höra?
– Nej det har vi inte hört, antagligen gissar jag för att vi har färgglada annuella ängar och inte naturliga ängar som för det otränade ögat lätt kan misstas för en oklippt yta. Det är en viktig fråga för mig att vi behöver vänja våra invånare vid att vi inte kan sköta vissa ytor så som man "gjort förr". Kraven på att undvika besprutning, minska bensinförbrukning, öka den biologiska mångfalden och att skapa en bättre arbetsmiljö för våra skötselarbetare gör att vi får hitta andra skötselsätt för våra grönytor.

Hur ser du på framtiden vad gäller utvecklingen av annuella ängar?
– Det ligger rätt i tiden och är ett viktigt komplement till våra klippta gräsmattor och perenn-och sommarblomsrabatter.

Annuella ängar är ett bra komplement till sommarblommor och perenner, menar Torun Jorde, arbetsledare och hortonom på Kommunteknik i Malmö.
Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Annuella ängar är ett bra komplement till sommarblommor och perenner, menar Torun Jorde, arbetsledare och hortonom på Kommunteknik i Malmö.