Varan har lagts till i varukorgen
Tuffare krav för ventilationsprodukter
Energi 23 jan 2014
Den svenska ventilationsbranschen har varit med och påverkat ekodesignkraven så att de nu baseras på SFP. Foto: Niklas Rosén
EU har beslutat om nya ekodesignkrav för ventilationsprodukter. Det innebär att produkterna kommer få krav på både energieffektivitet och energimärkning.

I och med de nya kraven måste ventilationsaggregat för både småhus, flerbostadshus och övriga fastigheter uppfylla vissa krav på energieffektivitet för att få säljas inom EU efter den 1 januari 2016.

- Ventilationsprodukter till bostäder kommer även att få krav på energimärkning men den förordningen har inte beslutats än så vi vet inte exakt hur de klasserna kommer att se ut, berättar Lina Kinning som är handläggare på Energimyndigheten.

Sverige har påverkat kraven

Utformningen av kraven har påverkats av den svenska ventilationsbranschen. Beräkningen av energieffektivitet baseras bland annat på SFP, specifik fläkteleffekt, som är ett mått vi är vana att arbeta med i Sverige.

- Detta gör att ekodesignkraven ställer krav på ventilationssystemet som helhet och inte på enskilda delar, berättar Lina Kinning och nämner även att kraven nu styr mot mer kontrollerad ventilation och värmeåtervinning.

Små system undantas

Kraven gäller ventilationssystem för bostäder med ett luftflöde upp till 1000 kubikmeter per timme, m3/h, och för övriga byggnader med luftflöden över 250 m3/h. Det finns några undantag, kraven gäller exempelvis inte:

  • fläktar med en effekt under 30 W
  • FTX-aggregat med en effekt under 60 W
  • ventilationsaggregat som bara används vid reservdrift
  • ventilationsaggregat som används vid extrema miljöer.

Viktigt att notera är att fläktar under 30 W och FTX-aggregat under 60 W ändå omfattas av ett informationskrav.

Kraven ska översättas till svenska

Ekodesignkraven kommer att införas i två steg. De första kraven träder i kraft 1 januari år 2016 och de senare 1 januari 2018. Kraven återfinns i en ekodesignförordning som är beslutad men ännu inte publicerad. Detta kommer troligen att ske inom kort och då kommer även förordningen att finnas översatt till svenska.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arkitektur Styr och övervakning Belysning Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial