Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Temasida om riksintressen
8 jan 2014
Riksintressen ska beaktas i den kommunala planläggningen. Som stöd i planeringsarbetet har Boverket kompletterat PBL-kunskapsbanken med en temasida om riksintressen.
Kommunernas fysiska planering påverkar hur samhället förändras i tid och rum. I den fysiska planeringen kan geografiska områden som är av nationell betydelse pekas ut som riksintresse. Hänsyn ska också tas till områden som redan är utpekade. I dag är större geografiska områden som utgör riksintresse inskrivna i lagtexten, i fjärde kapitlet i miljöbalken.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Broschyren "Riksintressen - nationella värden och möjligheter". Foto: Sören Wibeck /IBL Bildbyrå.
FAKTA Lagar

Riksintressen har koppling till 13 olika lagar:

 • Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
 • Väglagen (1971:948)
 • Lagen (1978:160) om vissa rörledningar
 • Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
 • Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter
 • Minerallagen (1991:45)
 • Lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
 • Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
 • Ellagen (1997:857)
 • Naturgaslagen (2005:403)
 • Luftfartslagen (2010:500)
 • Plan- och bygglagen (2010:900)
 • Miljöbalken (1998:808).
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Broschyren "Riksintressen - nationella värden och möjligheter". Foto: Sören Wibeck /IBL Bildbyrå.
FAKTA Lagar

Riksintressen har koppling till 13 olika lagar:

 • Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
 • Väglagen (1971:948)
 • Lagen (1978:160) om vissa rörledningar
 • Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
 • Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter
 • Minerallagen (1991:45)
 • Lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
 • Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
 • Ellagen (1997:857)
 • Naturgaslagen (2005:403)
 • Luftfartslagen (2010:500)
 • Plan- och bygglagen (2010:900)
 • Miljöbalken (1998:808).
Fördjupningsmaterial