Varan har lagts till i varukorgen
Skarpt läge för nya energideklarationer
Energi 10 jan 2014
Från årsskiftet kommer nya energiklasser att finnas på byggnadernas energideklarationer. Illustration: Mikael Sjöberg
Nu har de nya reglerna för energideklarationer börjat gälla. Det innebär bland annat nya energiklasser i deklarationen och krav på att energiexperten ska vara certifierad.

Vid årsskiftet ändrades lagen, förordningen och Boverkets två föreskrifter om energideklarationer. Det innebär att utseendet på energideklarationens sammanfattning kommer att förändras och att kraven på de som utför deklarationen ändras.

- Certifierade energiexperter kan nu arbeta på egen hand utan att tillhöra ett ackrediterat företag, berättar Erik Olsson på Boverket.

De nya reglerna kräver att alla som utför energideklarationer måste vara certifierad energiexpert men det tidigare kravet på ackreditering har tagits bort.

Energiklass E blir troligen vanligast

En av de största förändringarna i reglerna är de nya energiklasserna som ska göra informationen om energianvändningen lättare att förstå. Alla byggnader som deklareras efter 1 januari i år ska få en energiklass som ska finnas med på energideklarationens sammanfattning och i annonser.

Energiklassningen har samma typ av utformning som energimärkningen för vitvaror, med en skala från A till G, men den kommer att se annorlunda ut eftersom många av byggnaderna är gamla. De flesta vitvaror har idag energiklass A men enligt Boverket förväntas den vanligaste energiklassen för byggnader bli E.

- En byggnad från till exempel 50-, 60-talet och som får energiklass D måste betraktas som en bra byggnad eftersom C motsvarar nybyggnadskravet idag, menar Erik Olsson.

Energiklass A och B får byggnader som är ännu bättre än nybyggnadskravet, till exempel nya lågenergibyggnader.  

Energideklarationsregistret ändras

De nya reglerna innebär vissa ändringar i energideklarationsregistret. För att en certifierad energiexpert ska få upprätta en energideklaration krävs en behörighet som personcertifierad till energideklarationsregistret, Gripen. Behörigheten kan ansökas på Boverkets webbplats genom ett elektroniskt formulär. Om du redan idag har behörighet till Gripen ansöker du istället om behörighet som personcertifierad direkt i Gripen.

Reglerna trädde ikraft den 1 januari i år men det finns en övergångstid som säger att ackrediterade företag får fortsätta att utföra energideklarationer fram till den 30 juni i år. De som har behörighet till registret kan därför även välja att fortsätta arbeta som tidigare inom övergångstiden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial