Varan har lagts till i varukorgen

Regeringen vill avskaffa byggfelsförsäkringen

Energi 24 jan 2014
Nu gör bostadsministern en helomvändning och avskaffar byggfelsförsäkringen. Foto: Anders Wester.
Regeringen har kommit med ett förslag om att den verkningslösa och dyra byggfelsförsäkringen ska tas bort från och med 1 juni 2014.

– Den har inte fungerat i praktiken, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD), i ett uttalande till SVT. Det känns inte längre motiverat att tvinga alla som bygger hus att teckna en dyr försäkring som fungerar dåligt.

Svårt att få ersättning

För villaägare med byggfel har det nästan varit omöjligt att få ut något från försäkringen. De bolag som skött försäkringen har däremot tjänat stora pengar.

– De fel som diskuterats, utvecklingsfel, dem täckte ändå inte försäkringen. Det har varit en dyr försäkring som gett mycket lite i utdelning och därför är det dags att avskaffa den, säger bostadsministern.

Försäkringskostnad

Kostnaden för försäkringen varierar. Men för ett genomsnittligt villabygge ligger den på 10 000 kronor, och för ett mindre flerfamiljshus omkring 100 000 kronor. Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare har betalat försäkringen via hyresavgiften. De kostnaderna försvinner nu.

– Det här är ett led i att förenkla och förbilliga byggandet av nya hus, säger Stefan Attefall (KD).

Ny lag om färdigställandeskydd

I lagrådsremissen föreslås att lagens bestämmelser om färdigställandeskydd förs över i en ny lag om färdigställandeskydd. Den nya lagen ska träda i kraft samma datum som lagen om byggfelsförsäkring upphör att gälla.

FAKTA Byggfelsförsäkring

En obligatorisk försäkring enligt lag som byggherren skall se till att den finns innan ett bygge påbörjas.
Lagen har funnits sedan 1993 då den blev obligatorisk för flerbostadshus och gruppbyggda småhus.
Kravet finns sedan 2005 vid nybyggnad av alla småhus och även vid vissa bygglovspliktiga ändringsarbeten. I det senare fallet ska byggnadsnämnden pröva om byggfelsförsäkring behövs.
För fritidshus kan byggnadsnämnden på begäran av byggherren pröva om byggfelsförsäkring behövs.
Den som bygger själv är sedan maj 2011 undantagen från kravet på byggfelsförsäkring.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Juridik Bostäder
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Byggfelsförsäkring

En obligatorisk försäkring enligt lag som byggherren skall se till att den finns innan ett bygge påbörjas.
Lagen har funnits sedan 1993 då den blev obligatorisk för flerbostadshus och gruppbyggda småhus.
Kravet finns sedan 2005 vid nybyggnad av alla småhus och även vid vissa bygglovspliktiga ändringsarbeten. I det senare fallet ska byggnadsnämnden pröva om byggfelsförsäkring behövs.
För fritidshus kan byggnadsnämnden på begäran av byggherren pröva om byggfelsförsäkring behövs.
Den som bygger själv är sedan maj 2011 undantagen från kravet på byggfelsförsäkring.

Fördjupningsmaterial