Varan har lagts till i varukorgen

Problem med mobiltäckning i nya hus

Bostäder 30 jan 2014
De som bor i nybyggda betonghus med energieffektiva fönster kan ofta inte använda sin mobiltelefon inomhus. Foto och montage: Mikael Sjöberg.
Många boende har stora problem med att använda sina mobiltelefoner inomhus. En orsak är de energisnåla fönstren. Problemet har nu blivit akut, säger Anders Johansson, IT- och bredbandsexpert på SABO.

Energieffektiva fönster och täta väggar är en av orsakerna till att mobiltäckningen är mycket dålig i nya hus. Samtalen bryts, internet går långsamt och symboler blinkar som visar att täckning saknas. Så ser det ut för många boende i framför allt nyproducerade flerfamiljshus. En del tvingas gå ut på balkongen för att kunna använda sin mobiltelefon.

Ett osynligt metallskikt i nya fönster

Alla byggnadsmaterial påverkar mottagningen inomhus. När man bygger energisnåla hus blir det lätt problem med mobiltäckningen Vi bygger idag med allt tjockare väggar och i moderna energisnåla fönster finns ett osynligt metallskikt som kan hindra signalerna till mobiltelefonen att nå fram. Ju fler metallskikt ett fönster har desto mer dämpar det mobilsignalen.

Många klagomål från hyresgäster

Det är inte ovanligt att fönster har två lågemissionsskikt och ett solskyddsskikt. Och det här hade inte mobiloperatörerna räknat med. Mobilen kommer då att sända på full effekt men telefonsamtalen bryts och uppkoppling till internet blir långsam.

Nyligen publicerade SABO en snabbanalys av problemen efter att klagomålen om dålig inomhustäckning från hyresgäster ökat dramatiskt.

– Så som läget är idag vill mobilbranschen gärna bolla över frågan och därmed kostnaden till fastighetsägaren, säger Anders Johansson, IT- och bredbandsexpert på SABO. Det lösningar som finns idag kräver en samverkan mellan fastighetsägare och mobiloperatörerna.

Använda fibernät som dras in i lägenheterna

Anders Johansson menar att telekomindustrin behöver ta fram lösningar för hur man kopplar ihop inomhus- och utomhusnäten. Här borde man använda sig av de fibernät som nu byggs upp och dras in i lägenheterna.

SABO kommer att ta initiativ till att samla berörda aktörer för att undersöka förutsättningarna till ett branschöverskridande samarbete.

Många säger upp sin fasta telefon

Ett annat problem är att frågan faller mellan byggbolagens och mobiloperatörernas stolar. Det visar en granskning som tidningen Byggindustrin gjort. I många nya hus är mobilsignalen så svag att huset behöver ett eget mobilnät.  

Allt fler säger upp sin fasta telefon och använder bara mobil. Ungefär 70-80 procent av alla mobilsamtal och mobil dataanvändning sker inomhus.När man pratar i mobil inomhus är det vanligtvis radiovågorna som går in och ut genom fönstren som ger den starkaste signalen.

Metallskiktet reflekterar även radiovågor

De nya energisnåla fönstren har ett så kallat lågemissionsskikt av olika metaller som reflekterar tillbaka värmestrålning in i huset. Problemet är att metallskiktet även reflekterar radiovågor. Detta gör att telefonen i stället börjar använda den signal som går genom väggen som även den dämpar mobilsignalerna.

Väggen absorberar radiovågorna

En genomsnittlig isolerad trävägg absorberar ungefär 90 procent av radiovågen. De tio procent som tar sig igenom räcker för att telefonen ska kunna användas ganska bra. Detta om signalen från mobiloperatörens närmaste basstation är stark. Men en betongvägg med ingjutet armeringsnät dämpar mer, ungefär 90-99 procent av mobilsignalen, uppger Post- och telestyrelsen.

Tillstånd krävs för repeater

För en privatperson är problemet inte helt enkelt att åtgärda. Efterfrågan på lösningar som ger förbättrad radiotäckning för GSM och 3G är stor. Dessa lösningar innebär ofta att så kallade repeatrar, som förstärker och återsänder signaler, installeras.

Den som vill använda en mobilförstärkare måste kontakta den berörda mobiloperatören för att få ett skriftligt godkännande. Från den 1 januari 2014 gäller nya föreskrifter och nu behövs inte längre ett tillstånd från Post- och telestyrelsen.

Användning av en repeater kan dock orsaka stor skada och störningsproblem i ett mobilnät.Att använda mobilrepeater utan skriftligt godkännande från berörd operatör är olagligt 

FAKTA Om Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio.
PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Generaldirektör är Göran Marby.

Post- och telestyrelsen har några övergripande mål:

  • Säker kommunikation
  • Effektivt resursutnyttjande
  • Långsiktig konsumentnytta
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio.
PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Generaldirektör är Göran Marby.

Post- och telestyrelsen har några övergripande mål:

  • Säker kommunikation
  • Effektivt resursutnyttjande
  • Långsiktig konsumentnytta