Varan har lagts till i varukorgen
Parasitkällor analyseras med data
Miljö 29 jan 2014
Parasiten Cryptosporidium var anledningen till att 27 000 Östersundsbor blev magsjuka för ett par år sedan. Foto: Marianne Lebbad/Smittskyddsinstitutet
I en ny rapport förklarar Svenskt Vatten hur svenska kommuner kan använda GIS-data för att identifiera, prioritera och åtgärda parasitkällor i avrinningsområdet.

Det vattenburna utbrottet av Cryptosporidium i Östersund 2010–2011 rankas som det största parasitutbrottet i Europa i modern tid och understryker behovet av kraftfulla verktyg för att hantera parasitkällor i avrinningsområdet.

Med detta som bakgrund har Svenskt Vatten tagit fram rapporten ”Geografiska informationssystem för analys av parasitkällor i ytvattentäkter”. Syftet med projektet har varit att klargöra hur kommuner kan använda geografiska informationssystem, GIS, som ett stöd för att identi­fiera, prioritera och åtgärda parasitkällor i avrinningsområdet och därmed minska risken för parasitsmitta via råvattnet.

Flera GIS-modeller jämförs

Sju GIS-baserade hydrologiska modeller för att beskriva generering och spridning av Cryptosporidium och Giardia i ytvattentäkter kommenteras och jämförs i rapporten. Modellerna skiljer sig åt vad gäller indata, komplexitet och typ av resultat, men har det gemensamt att man försökt sammanföra data från enskilda studier till en helhet. Några av modellerna omfattar även andra mikroorganismer såsom E. coli och Campylobacter.

Den modell som förefaller vara mest lättillgänglig, och som dessutom omfattar flest spridningskällor, baseras på analysverktyget SWAT (Soil and Water Assessment Tool).

Bra om många bidrar med data

Den här typen av GIS-modellering kan enligt Svenskt Vatten utgöra en fördjupande analys vid upprättande av vattenskyddsområden där ofta flera kommuner berörs. Nästa fas i projektet är att implementera några av de GIS-modeller som man identifierat. Man ser även att pågående forskning vid myndigheter, universitet och högskolor kan bidra med betydande information till projektet.

Initiativtagare bakom projektet är Svenskt Vatten Utveckling, Tyrens AB, Trollhättan Energi AB och Östersunds kommun.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter