Varan har lagts till i varukorgen

Kvalitetssäkra energieffektiviteten

Energi 13 jan 2014
Dagens energisnåla byggnader är känsliga för fel och brister i utförandet. Foto: Anders Wester.
ByggaE är en ny metod som kan användas för att kvalitetssäkra energieffektiva byggnader och därmed minimera risken för fel.

Eftersom dagens energieffektiva byggnader är mer optimerade och mer komplicerade än de byggnader som byggts tidigare är de också känsligare för fel och brister. För att bygga framtidens energieffektiva byggande krävs därför kvalitetssäkring och kompetensutveckling i hela byggbranschen.

Kvalitetssäkra energieffektiviteten

ByggaE är en metod för att kvalitetssäkra energieffektiva byggnader. Den bygger på metoderna ByggaF(Fukt) och ByggaL (Lufttäthet).

Metoden ByggaE kan användas för att arbeta med energifrågorna genom hela byggprocessen, det vill säga:

 • programskede
 • projektering
 • produktion
 • förvaltning.

– Metoden fungerar bäst om användningen initieras av byggherren, men det är fullt möjligt av en aktör att bara tillämpa vissa delar av den, säger Anna Lena Lane vid SP.

Byggherrens krav

Utgångspunkten för metoden är byggherrens krav för energianvändning och innemiljö. Dessa kan baseras på exempelvis:

 • BBR
 • FEBY 12
 • Miljöbyggnad eller liknande klassningssystem.

De olika klassnings- och miljösystemen finns beskrivna i rapporten.

Att de ställda kraven blir uppfyllda säkerställs i byggprocessens olika skeden genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras. Till stöd finns kvalitetsstyrande rutiner och checklistor som utvecklats i metoden.

Energidokumentation

ByggaE är uppbyggd kring en mappstruktur kallad Energidokumentation. Där finns samtliga hjälpmedel, rutindokument och bland annat checklistor.

Det finns dels en mapp för övergripande dokumentation, som löper genom hela projektet, dels mappar för varje skede. Det finns även egna mappar för överlämnande mellan olika skeden, då det är viktigt att dessa aktiviteter genomförs på ett bra sätt.

Samtliga hjälpmedel ska ses som mallar som bör objektanpassas.

Energisamordnare

Byggherren rekommenderas också att utse en energisamordnare. Denne bör vara en generalist, som i sin tur använder sig av olika experter för detaljkontroller. 

FAKTA ByggaE

ByggaE är en ny metod för att kvalitetssäkra byggherrens krav på energieffektivitet. Förutom rekommendationen att byggherren bör utse en energisamordnare består metoden av:

 • instruktioner
 • rutindokument
 • checklistor med mera.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet Kyla Värme Belysning Produktion Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA ByggaE

ByggaE är en ny metod för att kvalitetssäkra byggherrens krav på energieffektivitet. Förutom rekommendationen att byggherren bör utse en energisamordnare består metoden av:

 • instruktioner
 • rutindokument
 • checklistor med mera.
Fördjupningsmaterial