Varan har lagts till i varukorgen
Direktiv för offentlig upphandling klart
Juridik 28 jan 2014
Nu har Europaparlamentet röstat fram nya direktiv för offentlig upphandling. Foto: Europaparlamentet.
Europaparlamentet har röstat för förslaget till nya direktiv om offentlig upphandling. Förändringen innebär att nya eller högre krav på miljömässiga och sociala faktorer kan ställas vid upphandling av varor och tjänster.

De nya reglerna går ut på att upphandla det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Tack vare det så kan upphandlande myndighet lägg mer vikt vid kvalitet, miljöskäl, sociala frågor eller innovationer och ta hänsyn till pris och kostnader under hela livscykeln.

– De nya kriterierna kommer att få slut på "det lägsta prisets diktatur" och återigen sätta kvalitén i fokus, förklarade Marc Tarabella, som lett arbetet med offentlig upphandling inom EU, i en kommentar.

Enklare anbudsförfarande

Anbudsprocessen för företag blir enklare med det nya regelverket. Ett standardiserat EU-dokument för upphandling baseras på självdeklarationer. Bara den budgivare som vinner kontraktet ska behöva visa originaldokumenten. Enlig EU-kommissionens egna beräkningar väntas detta minska den administrativa bördan för företagen med mer än 80 procent.

De nya reglerna gör det också lättare att dela upp kontrakten i mindre delar så att även småföretag kan delta i anbudsgivningarna.

Regler för underentreprenörer

För att bekämpa social dumpning och se till att arbetstagarnas rättigheter respekteras innehåller de nya direktiven regler för underentreprenörer och strängare regler för "onormalt låga anbud". Anbudsgivare som inte uppfyller EUs arbetsrättsliga bestämmelser kan uteslutas från att delta i den offentliga upphandlingen.

Strid om tolkning av direktiven

Enligt LOs andre vice ordförande Ingela Englund betyder de nya direktiven att kollektivavtal ska kunna krävas vid offentlig upphandling. Hon välkomnar även en större möjlighet för upphandlaren att ställa miljökrav.

– Det är glädjande att Europaparlamentet hörsammat LOs krav på att kollektivavtal ska kunna krävas vid offentlig upphandling. Detta borgar för en konkurrensneutral upphandling som präglas av ordning och reda och schyssta arbets- och anställningsförhållanden, säger hon i en kommentar.

– Det är en feltolkning att som de fackliga organisationerna hävdar att en leverantör måste ha ett kollektivavtal för att få vara med och bjuda på ett offentligt kontrakt. De nya reglerna föreskriver att medlemsstaterna på lämpligt vis ska försäkra sig om att bland annat gällande kollektivavtal respekteras, menar Olof Erixon, handelspolitisk expert vid Svensk Näringsliv i ett uttalande.

Anpassning till nationell lagstiftning

De nya EU-direktiven ska anpassas till nationell lagstiftning om offentlig upphandling i alla medlemsländer inom 2 år. Ett EU-direktiv är tvingande för medlemsstaterna, men det finns ändå en möjlighet att påverka hur direktivets bestämmelser ska omvandlas till lag i det egna landet. I Sverige har arbetet startat och beräknas vara klart under andra halvan av 2015.

FAKTA Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/EES och bygger på EG-direktiv. Myndigheterna ska enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och göras hos den leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten/entreprenaden för det bästa priset.

I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/EES och bygger på EG-direktiv. Myndigheterna ska enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och göras hos den leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten/entreprenaden för det bästa priset.

I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.