Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Bergvärme testas i verkligheten
Energi 8 jan 2014
Besparingen med bergvärmepump varierar mycket, enligt studien är den som mest 70 procent och som lägst 48 procent. Installatören har därför en viktig roll vid dimensioneringen. Foto: Thord Sköldekrans
En villa med bergvärmepump sparar i snitt 62 procent jämfört med el eller olja. Det visar en fältstudie som Energimyndigheten gjort på bergvärmepumpar i 20 olika hushåll.

Energimyndigheten har genomfört ett omfattande fälttest på bergvärmepumpar för att se hur bra de fungerar i praktiken och hur mycket energi de faktiskt sparar. Under ett år har de mätt energianvändningen för varmvatten och värme hos 20 familjer med bergvärmepump.

- Resultatet visar att våra laboratorietester återspeglar verkligheten väl, säger Anders Odell, projektledare på Energimyndighetens Testlab.

Bergvärmepumparnas årsvärmefaktor är i genomsnitt 2,7. Det innebär att familjerna får 2,7 kilowattimmar värme och varmvatten för varje kilowattimme el som värmepumpen behöver för att drivas.

- Det är ett ganska lågt värde i jämförelse med dagens värmepumpar som är betydligt effektivare och kan ha en värmefaktor upp till 4. Men värmepumparna som testats är från år 2001-2007 och då var värmefaktorerna lägre, det visar även vårt laboratorietest från 2006, berättar Anders Odell.

Viktigt med kompetent installatör

Värmepumpens effektivitet beror inte bara på värmepumpen utan även på hur väl anpassad den är till husets värmesystem och på själva installationen. Därför är det viktigt att installatören är kompetent.

- I flera av husen var värmepumpen feldimensionerad. Vi rekommenderar därför att den som ska köpa en bergvärmepump anlitar en installatör som är certifierad för dimensionering av värmepumpssystem.

Nästan alla hushåll i testet har fått någon form av besparingskalkyl i samband med installationen men det har främst varit grova uppskattningar. En certifierad installatör ska ge en detaljerad kalkyl som tar hänsyn till just ditt hus.

Beteendet påverkar förbrukningen

Fältstudien visar att varmvattenanvändningen varierar mycket i husen, den är mellan 5 till 25 procent av den totala energianvändningen för värme och varmvatten. Variationen beror på beteendet och inte på antalet personer i hushållet.

- Vi såg även skillnader på inomhustemperaturen i studien, den kan skilja upp till 3-4 grader i de olika husen, säger Anders Odell.

En annan slutsats Energimyndigheten gör är att hushållen var väldigt nöjda med sin värmepump. I studien ingick en enkätundersökning där hushållen fick svara på frågor om bland annat hur de upplever tekniken och om de är nöjda.

- Ingen av hushållen har uttryckt missnöje. De tycker att det är en teknik som är bekväm, billig och som fungerat utan driftstörningar.

Fältstudien fortsätter ytterligare ett år

- Vi fortsätter testet i ett år till för att förbättra statistiken och noggrannheten på att mäta förnybar el. Det som är kostsamt är installationen av mätutrustningen. Att bara mäta och utvärdera data är en betydligt lägre kostnad.

På Energimyndigheten pågår även diskussioner om att utföra fler fältstudier.

- Det skulle vara intressant att titta på luft/vatten värmepumpar då de är mer känsliga mot omgivningen. Vi skulle även vilja titta på bergvärmepumpar i större bostadsfastigheter men det är kostsamt med fältstudier så ännu pågår bara diskussioner, avslutar Anders Odell.

FAKTA Om testet

Mätningen pågick mellan maj 2012 till maj 2013. Husen ligger i västra Sverige med ungefär samma årsmedeltemperatur. De är byggda från 1940-talet fram till och med 1970-talet. Bergvärmepumparna installerades i husen mellan år 2001-2007.

Husen har valts ut så att de ska representera ett småhus i Sverige. De är mellan 90 och 310 kvadratmeter, värmebehovet är mellan 20700 och 41 000 kilowattimmar per år. Värmepumpens effekt är mellan 7 och 12 kW.

Energimyndigheten ansvarade för mätningen men hushållen var delaktiga i studien. De fick svara på en enkätundersökning och föra dagbok om ändrade vanor som till exempel en lång resa eller om de stängde av värmepumpen under sommaren.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Kyla Värme Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om testet

Mätningen pågick mellan maj 2012 till maj 2013. Husen ligger i västra Sverige med ungefär samma årsmedeltemperatur. De är byggda från 1940-talet fram till och med 1970-talet. Bergvärmepumparna installerades i husen mellan år 2001-2007.

Husen har valts ut så att de ska representera ett småhus i Sverige. De är mellan 90 och 310 kvadratmeter, värmebehovet är mellan 20700 och 41 000 kilowattimmar per år. Värmepumpens effekt är mellan 7 och 12 kW.

Energimyndigheten ansvarade för mätningen men hushållen var delaktiga i studien. De fick svara på en enkätundersökning och föra dagbok om ändrade vanor som till exempel en lång resa eller om de stängde av värmepumpen under sommaren.

Fördjupningsmaterial