Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Utredning avseende riksintressen tillsatt
Bestämmelser 17 feb 2014
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden, speciellt bestämmelserna om riksintressen.
Dagens hushållningsbestämmelser har sitt ursprung i den fysiska riksplaneringen som inleddes på 1960-talet. Regeringen tycker nu att det är dags att se över de bestämmelserna och har därför gett Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo i uppdrag att göra en översyn av dessa. Tyngdpunkten i översynen ska ligga vid bestämmelserna om riksintressen i miljöbalkens tredje kapitel och utredningen får därför namnet Riksintresseutredningen (M 2014:01).

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo ska utreda om dagens system med riksintressen kan vara ett hinder för angeläget bostadsbyggande. Foto: Elsäkerhetsverket.
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo ska utreda om dagens system med riksintressen kan vara ett hinder för angeläget bostadsbyggande. Foto: Elsäkerhetsverket.