Varan har lagts till i varukorgen
Utredning avseende riksintressen tillsatt
Bestämmelser 17 feb 2014
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden, speciellt bestämmelserna om riksintressen.
Dagens hushållningsbestämmelser har sitt ursprung i den fysiska riksplaneringen som inleddes på 1960-talet. Regeringen tycker nu att det är dags att se över de bestämmelserna och har därför gett Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo i uppdrag att göra en översyn av dessa. Tyngdpunkten i översynen ska ligga vid bestämmelserna om riksintressen i miljöbalkens tredje kapitel och utredningen får därför namnet Riksintresseutredningen (M 2014:01).

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter