Varan har lagts till i varukorgen
Upphandlingsstödet hos Konkurrensverket
Juridik 4 feb 2014
Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket. Foto: Konkurrensverket.
Konkurrensverket stärker sin organisation för att kunna hantera ett samlat upphandlingsstöd. Nytt är att det blir en tydlig uppdelning mellan stöd och tillsyn.

– Vi ska skapa ett upphandlingsstöd i världsklass. Och vi ska samtidigt ha fortsatt fokus på kartelljakt och otillåtna direktupphandlingar. Nu stärker vi organisationen för att ta itu med de nya uppgifterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom, i ett pressmeddelande.

Flera organisationer delar ansvaret idag

Idag ligger upphandlingsstödet hos flera organisationer. Den 1 januari 2014 tas ansvaret för innovationsupphandlingar över från Vinnova. Den 1 mars nästa år kommer hela Kammarkollegiets upphandlingsstöd att flytta över, och den 1 juli avses även Miljöstyrningsrådets upphandlingsstödjande uppgifter att ligga hos Konkurrensverket.

Det kommer att finnas tre nya avdelningar, en avdelning för stöd och utredning, en avdelning för tillsyn enligt konkurrens- och upphandlingslagarna samt en kommunikationsavdelning.

Den nya organisationen med ett samlat upphandlingsstöd hos Konkurrensverket kommer att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

- Genom att samla alla uppgifter hos en myndighet ska upphandlingsstödet koncentreras, förbättras och förstärkas. Inte minst behöver stöd och vägledning vid innovations- och miljöupphandlingar samt social hänsyn förstärkas, säger näringsminister Annie Lööf i ett pressmeddelande.

SKL Kommentus vill ta över Miljöstyrningsrådet

Överföringen av Miljöstyrningsrådets uppgifter, som är ett aktiebolag med staten som en av flera delägare, bereds i en separat process. Målet är att det samlade upphandlingsstödet inklusive Miljöstyrningsrådets del ska vara tillgängligt senast den 1 juli 2014 hos Konkurrensverket.

Kritik har kommit från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, när det gäller att Konkurrensverket tar över Miljöstyrningsrådets verksamhet. SKL är en av delägarna i AB Svenska Miljöstyrningsrådet.
Kritiken som framförts har framhållit att Miljöstyrningsrådets kriterieverksamhet inte går att genomföra i en myndighet.

SKL:s dotterbolag SKL Kommentus föreslår nu att Miljöstyrningsrådet ombildas till en ekonomisk förening där både köpande och säljande parter går in som medlemmar. Under en övergångsperiod erbjuder sig SKL Kommentus att ta över kriterieverksamheten.

Thomas Idermar vid på SKL Kommentus säger till upphandling 24 att han redan fört en dialog både med Miljöstyrningsrådet och med regeringen om förslaget. Nu vill han ge ministrarna lite tid att tänka över det.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial