Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Tillträde till fjärrvärmenäten
Energi 25 feb 2014
Regeringen lyssnade på fjärrvärmebranschen och kommer tillsvidare att stötta deras modell för prissättning, den så kallade Prisdialogen. Foto: Louise Rosén
Nu ska det bli enklare för nya aktörer att ansluta sig till fjärrvärmenäten, det slår regeringen fast i en lagrådsremiss. Men de avvaktar med att ta ställning till förslaget om prisförändringsprövning.

Idag kan det vara svårt för nya aktörer att ta sig in på fjärrvärmemarknaden på grund av fjärrvärmeföretagens dominerande ställning. För att exempelvis en industri ska få leverera sin spillvärme till ett fjärrvärmenät krävs en överenskommelse med fjärrvärmeföretaget.

För att underlätta för de som vill ansluta sig till ett fjärrvärmenät föreslår regeringen nya bestämmelser i fjärrvärmelagen. Med de nya reglerna vill man även säkerställa att så mycket som möjligt av befintlig spillvärme utnyttjas.

– Att stärka konsumenternas ställning på energimarknaden är prioriterat, för mig och regeringen. Därför förbättrar vi nu möjligheterna så att fler företag ska kunna leverera värme till fjärrvärmemarknaden, vilket i förlängningen också förbättrar kundernas möjligheter att få ett konkurrenskraftigt fjärrvärmepris, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande.

Regeringen stöttar "Prisdialogen"

I samband med att lagrådsremissen presenterades meddelade regeringen att de kommer att avvakta med att ta ställning till Energimarknadsinspektionens förslag om att införa en så kallad prisförändringsprövning. Istället kommer de, efter dialog med både branschen och fjärrvärmekunderna, att stötta den så kallade "Prisdialogen", som är branschens modell för prissättning av fjärrvärme.

– Regeringen ger parterna på fjärrvärmemarknaden i gemensam hemläxa att fortsätta arbeta med att stärka förtroendet för fjärrvärmen och fjärrvärmens prissättning. Det arbetet kommer jag och regeringen fortsätta att följa väldigt noga framöver, säger Anna-Karin Hatt.

Förslagen välkomnas

Svensk Fjärrvärme, branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag, är glada att "Prisdialogen" får fortsatt förtroende. De välkomnar även förslaget om att ge andra aktörer rätt till att ansluta sig till fjärrvärmenäten. Deras grundidé om att ta vara på resurser som annars skulle gå till spillo ligger helt i linje med förslaget.

Ändringarna i fjärrvärmelagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial