Varan har lagts till i varukorgen
Smarta elnät blir självläkande
Energi 14 feb 2014
Genom automatisk omkoppling i nätet kan elen sedan ta andra vägar för att så få användare som möjligt ska drabbas av elavbrott. Foto: Mikael Sjöberg.
Energimyndigheten har beviljat 15 miljoner kronor för projektet Smart Grid Gotland. Nya installationer ska ge ett självläkande nät med färre elavbrott.

Smart Grid Gotland är ett utvecklingsprojekt som ska visa hur det är möjligt att modernisera ett befintligt elnät för att kunna ansluta större mängder förnybar energi med bevarad eller förbättrad elkvalitet. I projektet ska kundens möjligheter att aktivt delta också studeras.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vattenfall, ABB, Gotlands Energi AB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric och KTH. Det startade i september 2012 och beräknas pågå till december 2015. Energimyndigheten har tidigare beviljat stöd på 25,5 miljoner kronor för en förstudie samt etapp ett av utvecklingsprojektet.

Lokalisera och isolera fel i nätet

I den andra etappen av projektet ska Gotlands Energi bygga om det nuvarande landsbygdselnätet för att åstadkomma ett elnät som automatiskt kan delas in i sektioner. Detta med hjälp av data från nätet och information från skyddsutrustning. På så vis vill man kunna lokalisera och isolera fel i nätet. Genom automatisk omkoppling i nätet kan elen sedan ta andra vägar för att så få användare som möjligt ska drabbas av elavbrott.

En gemensam utvecklingsplattform

Projektet med självläkande nät utförs i tre delprojekt med en gemensam utvecklingsplattform som ska förse delprojekten med tekniska installationer. De tre delprojekten är vindkraftsintegration, elkvalitet och marknadstest.

 Med bättre övervakning och självsektionering kan elkvaliteten höjas och tillgängligheten öka. Distributionsnäten får en förändrad roll i det hållbara energisystemet, eftersom de också blir produktionsnät när vindkraftverk och solceller ansluts direkt till distributionsnätet i allt större utsträckning.

Ge betydande effekter i samhället

Utvecklingen av smarta elnät kan ge betydande effekter i samhället på flera sätt. Andelen förnybar el kan öka, kunderna få större inflytande och avbrottstider minska. Smart Grid Gotland är en viktig pusselbit i detta, menar Sara Bargi, tillförordnad enhetschef på Energimyndigheten.

Självläkande elnät, vad är då det?

Någon magisk teknik för att elnät ska kunna reparera sig själva har ännu inte uppfunnits. Självläkande refererar till återinkoppling av elen i elnätet. Ett så kallat självläkande elnät kan lokalisera ett fel och isolera det genom att öppna de närmaste frånskiljarna och sedan återinkoppla elen i resten av nätet. Detta kräver en viss elnätsstruktur, inklusive bakmatning, elnätautomation och noggrann fellokalisering.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Eldistribution Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial