Varan har lagts till i varukorgen
Så förtätar vi staden hållbart
Energi 5 mar 2014
En tät stad är en levande stad, säger Gustav Svärd, initiativtagare till Yimby (Yes in my backyard). Foto: Anna Hedenrud.
De flesta är överens om att staden behöver förtätas. Men hur? Här går åsikterna isär.

Hur kan vi förtäta på ett hållbart sätt så att fler får plats utan att viktiga värden försvinner? Som icke-kommersiella platser och de gröna ytorna eller stadens lungor som de också kallas.

"Yes in my backyard"

Gustav Svärd, en av grundarna till medborgarinititivet Yimby ( Yes in my back yard) vill se en ökad förtätning och vara en motvikt till att nya byggprojekt så ofta möts av protester och överklaganden. Yimby är en travesti på det engelska uttrycket Not in my backyard.

- Bor man i en stad måste man acceptera att den förtätas, även i det egna bostadsområdet, säger Gustav Svärd. Vi vill få igång en diskussion om var och hur vi bygger, inte om vi ska bygga.

Han efterlyser ekologisk stadsplanering

- Jag uppfattar förtätningstrenden som en modefluga, utan vetenskapligt stöd. Göran Bengtsson, professor i ekologi vid Lunds universitet, vill däremot se ett mera ekologiskt synsätt på stadsplanering. Förtätningstrenden, menar han, är en modefluga utan vetenskapligt stöd. Av samma slag som den trend som rullade ut villamattor över landskapet på 70-talet.

- Låt inte stadens gröna lungor likvideras i stendammet. De gröna områdena är hårt trängda när städerna nu växer och förtätas, säger Göran Bengtsson. Förtätningen hamnar lätt i konflikt med den enda meningen om tätorter i miljöbalken: ”Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas”.

Modiga förebilder efterlyses

Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg, efterlyser modiga förebilder när det gäller att förtäta staden på ett klokt och kreativt sätt.

- Det gäller till exempel att inte bygga på de gröna ytorna, utan hitta andra ytor att bebygga på. Vilket det finns gott om. För det finns ju ett stort behov av nya bostäder här i Göteborg liksom i Malmö och Stockholm.

Agneta Hammer talade på temat Hållbart stadsbyggande på Samhällsbyggnadsdagen i Göteborg. Dagen anordnas varje år av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutet för byggbranschen, arkitekter, konsulter och andra intresserade.

Förtäta redan befintliga områden

I en nyligen presenterad rapport ”Bostadspotential i Stockholm” vill man öka bostadsbyggandet i Stockholm med 140 000 nya bostäder till år 2030. Huvudsakligen genom en förtätning av de befintliga bostadsområdena. Rapporten har tagits fram av stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och exploateringskontoret i samarbete med konsultföretagen White, Tyréns och Spacescape.

Läs reportaget i sin helhet i vår tidning Svensk Byggtjänst PM 1/2014.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter