Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Personalliggare ska stoppa svartarbete
Energi 14 feb 2014
Bättre kontroll av vilka som vistas på en byggarbetsplats ska motverka svartarbete. Foto: Anders Wester.
Efter många år av utredningar och avvisade förslag kommer nu Finansdepartementet med ett nytt förslag till regler för personalliggare och oannonserade kontrollbesök även inom byggbranschen.
Frågan om krav på personalliggare och möjlighet till oannonserade kontrollbesök även inom byggbranschen har varit på tapeten länge. Så sent som i oktober år 2012 drog regeringen tillbaka ett förslag för byggbranschen med motiv att frågan behövde utredas mera. Nu har resultatet av den utredningen presenterats i form av promemoria Ds 2014:7, Minskat svartarbete i byggbranschen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA ID06

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

ID06 innebär i korthet att:

 • uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
 • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
 • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl,
 • uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket,
 • uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
 • uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,
 • uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Produktion Arbetsmiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA ID06

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

ID06 innebär i korthet att:

 • uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
 • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
 • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl,
 • uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket,
 • uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
 • uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,
 • uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.
Fördjupningsmaterial