Varan har lagts till i varukorgen
Nya krav på fjärrvärmemätning och debitering
Energi 20 feb 2014
Snart blir det lättare för fjärrvärmekunder att kontrollera sin energianvändning. Foto: Louise Rosén
Nästa år måste energibolagen mäta fjärrvärmeanvändning varje månad och debitera efter verklig förbrukning, enligt en ändring i fjärrvärmelagen. Nu finns en föreskrift som reglerar hur detta ska ske.

Nya regler om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme börjar gälla den 1 januari 2015. Då måste energibolagen mäta och rapportera fjärrvärmeförbrukning till sina kunder varje månad. Och debiteringen ska baseras på verklig förbrukning minst en gång per kvartal.

- Konsekvensen blir att kunderna slipper beräknade fakturor. Varje faktura blir en avstämningsfaktura och då kan kunden inte efterdebiteras. Detta gör det även viktigare för fjärrvärmeföretagen att säkerställa att deras värden är riktiga, berättar Katarina Abrahamsson, samordnare på Energimarknadsinspektionen.

Krav på historisk användning

I föreskriften EIFS 2014:2 reglerar Energimarknadsinspektionen:

  • hur reglerna ska utföras av fjärrvärmeföretagen
  • vad som sker om mätvärden saknas eller har brister
  • hur historisk användning ska rapporteras till kunden.

Bestämmelserna om historisk användning innebär bland annat att fjärrvärmeföretaget, utan särskild kostnad, ska ta fram uppgifter om de senaste tre årens förbrukning. Dessa regler träder dock i kraft senare än de övriga.

- Våra undersökningar visar att de flesta redan idag har system som klarar de nya kraven på mätning och debitering. Det är främst i småhus som debitering sker genom beräkning, avslutar Katarina Abrahamsson.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial