Varan har lagts till i varukorgen
Ny myndighet för hälsoskydd
Bestämmelser 6 feb 2014
Folkhälsomyndigheten har sett över Socialstyrelsens upphävda råd om städning i skolor och har i veckan skickat ut en remiss. Foto: Anders Wester
Vid årsskiftet bildades Folkhälsomyndigheten. Det har lett till att flera av Socialstyrelsens råd om hälsoskydd har upphävts. Buller, inomhustemperatur och luftkvalitet är några av de råd som berörs och som nu finns på Folkhälsomyndigheten.

Myndigheterna i Sverige har fått en ny ansvarsfördelning för området hälsoskydd. Den nybildade Folkhälsomyndigheten ska nu ansvara för landets folkhälsofrågor. De har därför tagit över en stor del av Socialstyrelsens verksamhet inom hälsoskydd och ansvarar även för Smittskyddsinstitutets och Statens folkhälsoinstituts uppgifter, då de avvecklades vid årsskiftet.

En annan viktig förändring är att ansvaret för dricksvattenanläggningar har flyttats från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Det innebär att Socialstyrelsens råd om dricksvatten har upphävts och istället gäller Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Råden har publicerats om

Enligt Greta Smedje, chef för enheten miljöhälsa på Folkhälsomyndigheten är konsekvensen av förändringen liten. Det som är viktigt är att man kontaktar rätt myndighet vid frågor och att man inte hänvisar till upphävda råd.

- Vårt uppdrag är helt oförändrat mot tidigare. Vi ansvarar precis som tidigare för att ta fram tillsynsvägledningar enligt miljöbalken, berättar hon.

Nio allmänna råd från Socialstyrelsen har upphört att gälla. Det gäller till exempel råden om städning i skolor, fukt och mikroorganismer, ventilation, radon, buller och temperatur inomhus. Alla utom ett av råden har publicerats på Folkhälsomyndigheten med samma ämnesnamn som tidigare.

- Råden som vi har publicerat innehåller inga ändrade rekommendationer. Men vi har gjort vissa redaktionella ändringar. I råden om fukt och mikroorganismer samt ventilation har vi strukit en del allmän text av informationskaraktär, säger Greta Smedje.

Rådet om städning har inte publicerats eftersom det var gammalt och krävde en större översyn. I början av veckan skickade dock myndigheten ut en remiss med ett nytt förslag.

- I huvudsak innehåller rådet samma rekommendationer som tidigare men den är textmässigt helt omarbetad, vi har till exempel tagit bort en hel del bakgrundsinformation. Förhoppningsvis kommer rådet att vara helt färdigt innan sommaren.

Allmän information på webben

I samband med nypubliceringen av råden har Folkhälsomyndigheten renodlat dem så att de inte innehåller så mycket allmän information. Denna information kommer istället att läggas in på deras webbplats. Meddelandebladen som Socialstyrelsen tidigare gett ut kommer inte att publiceras om, utan de texterna kommer efter hand att läggas ut som rena webbtexter.

- Vi har en förhoppning och tro att den här förändringen ska leda till ett ökat tryck på hälsoskyddsfrågorna och det förebyggande arbetet, avslutar Greta Smedje.

FAKTA Upphävda råd

Följande allmänna råd från Socialstyrelsen har upphört:

 • SOSFS 2003:17 om försiktighetsmått för dricksvatten samt ändringsförfattning SOSFS 2005:20
 • SOSFS 1996:33 om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar
 • SOSFS 1999:21 om tillsyn enligt miljöbalken – fukt och mikroorganismer
 • SOSFS 1999:22 om tillsyn enligt miljöbalken – radon i inomhusluft samt ändringsförfattning SOSFS 2004:6
 • SOSFS 1999:25 om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation
 • SOSFS 2004:7 om bassängbad
 • SOSFS 2005:6 om buller inomhus
 • SOSFS 2005:7 om höga ljudnivåer
 • SOSFS 2005:15 om temperatur inomhus.

Alla råden utom två har publicerats om på Folkhälsomyndigheten. Rådet om städning är ute på remiss och rådet om dricksvatten har publicerats på Livsmedelsverket.

Observera att namnen är förändrade, Socialstyrelsens råd om ventilation heter nu till exempel FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Upphävda råd

Följande allmänna råd från Socialstyrelsen har upphört:

 • SOSFS 2003:17 om försiktighetsmått för dricksvatten samt ändringsförfattning SOSFS 2005:20
 • SOSFS 1996:33 om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar
 • SOSFS 1999:21 om tillsyn enligt miljöbalken – fukt och mikroorganismer
 • SOSFS 1999:22 om tillsyn enligt miljöbalken – radon i inomhusluft samt ändringsförfattning SOSFS 2004:6
 • SOSFS 1999:25 om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation
 • SOSFS 2004:7 om bassängbad
 • SOSFS 2005:6 om buller inomhus
 • SOSFS 2005:7 om höga ljudnivåer
 • SOSFS 2005:15 om temperatur inomhus.

Alla råden utom två har publicerats om på Folkhälsomyndigheten. Rådet om städning är ute på remiss och rådet om dricksvatten har publicerats på Livsmedelsverket.

Observera att namnen är förändrade, Socialstyrelsens råd om ventilation heter nu till exempel FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.