Varan har lagts till i varukorgen
Ny branschorganisation för ljusdesign
Energi 21 feb 2014
Det behövs en oberoende branschförening som hela tiden kan föra ljusets talan. På bild Halmstad Regionbussterminal. Ansvarig ljusdesigner: ELK i Göteborg och Jonas Fransson. Beställare: Halmstad kommun, Foto: Halmstad kommun.
Nu har branschorganisationen Svensk Ljusdesigner bildats. Två av målen är att stärka yrkeskåren och att öka kunskapen om belysningens betydelse i byggprocessen.

Utvecklingen inom belysningsbranschen och dess teknik är så avancerad idag att det behövs specialister för att hitta de bästa lösningarna och vägleda beställare. Det menar den nybildade branschorganisationen Svensk Ljusdesigner.

Vara oberoende inom byggbranschen

Svensk Ljusdesigner vill skapa en oberoende, fristående disciplin inom bygg- och anläggningsbranschen som uteslutande handlar om ljusfrågor. Behovet av en branschorganisation för belysningsfrågor har funnits länge menar man. Här är några fler saker som Svenska Ljusdesigner vill påverka:

  • Underlätta för beställare och byggherrar att på ett korrekt sätt upphandla kvalitetssäkrade belysningslösningar.
  • Skapa en legimitet för ljusdesigners. Standarden på all belysning måste bli bättre på sikt.
  • Minska glappet mellan den kunskap som finns hos ljusdesigners och den nivå som ofta uppnås i slutändan av byggprojekten.

Stor förbättringspotential finns

En av de tre i arbetsgruppen, Jim Collin, har arbetat med att formulera ändamålsparagrafer för organisationen. Han menar att och att det finns en stor förbättringspotential ur ljussynpunkt.

Att involvera en ljusdesigner i ett tidigare skede av byggprojektet, kan hjälpa till både ur ett kostnads- och ett designperspektiv. Det minskar även risken att belysningsfrågorna glöms bort, särskilt i slutet av byggprocessen. I början av ett projekt är de inblandade ofta överens om att ljuset är viktigt. Men sedan om tiden och ekonomin blir knapp, är det lätt att man börjar kompromissa bort belysningen.

Jim Collin tar som exempel ett nybyggt påkostat kontorshus i Malmö med armatur med en verkningsgrad på bara 57 procent. I kombination med obefintlig styrning av belysningen leder detta till en energianvändning som är åtta till nio gånger högre än den borde vara.

Vem kan ansöka om ackreditering?

Den som vill ansöka om ackreditering till föreningen ska vara oberoende och alltid se till kundens bästa, alltså inte ha något tillverkande företag i ryggen. Sedan ska man ha varit verksam i branschen i minst tre år och ha fullföljt minst tre belysningsprojekt under de senaste tre åren. Man kommer från organisationen inte bedöma vad som är bra eller dålig ljusdesign, ur någon slags smaksynpunkt. I stället handlar det mer om kvalitet, det vill säga att man har erfarenhet och kunskap.

 Jämfört med den nybildade norska NL (Norske Lysedesignere) har den svenska organisationen strängare antagningsregler. I Norge räcker det att man förutom utbildningen har varit yrkesverksam som ljusdesigner de senaste två åren.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Husbyggnad
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial