Varan har lagts till i varukorgen
Kunskap om höga trähus
Bostäder 3 feb 2014
Älvsbacka Strand i Skellefteå byggdes med bärande prefabricerade planelement av korslimmade skivor som kompletterades med volymelement för kök och badrum. Foto: Ulf Söderlund.
Sedan mitten av 1990-talet har det blivit allt vanligare att bostadshus med tre våningar eller fler byggs i trä. I en ny handbok ger SP Trä en översikt av de erfarenheter och framsteg som åstadkommits under de senaste åren inom byggandet av sådana hus.

Allt fler flervåningshus byggs i trä. En uppskattning är att marknadsandelen år 2012 låg på cirka 15 – 20 procent. Vid en stor del av dessa objekt tillämpas någon form av industriellt byggande. Trots att flervåningshus i trä har blivit allt vanligare finns en stor osäkerhet hos många beställare och projektörer när det gäller ”det nya”. SP Träs rapport 2012:70 ”Handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä” vill räta ut frågetecknen och visa på de möjligheter som i dag finns med att bygga flervåningshus i trä.

Svar på många frågor

I SP Träs handbok ges svar på många av de frågor som en beställare ställs inför när han för första gången ska bygga ett trähus i flera våningar. De frågor som besvaras handlar om:

 • byggprocessen
 • arkitektur
 • byggsystem
 • drift och förvaltning.

Fördjupningar

I handboken ges också fördjupande information fördelade på ett antal huvudområden:

 • industriellt byggande
 • arkitektur och teknik
 • upphandling
 • ekonomi
 • förvaltning
 • miljö/kretslopp.

Inspirerande exempel

Handboken avslutas med ett antal genomförda, svenska och internationella, byggprojekt för flervånings bostadshus i trä. Dessa exempel visar på bredden och spridningen av projekt.

En tryckt handbok kan beställas gratis från Svenskt Trä.
FAKTA Frågeställningar som diskuteras i boken

De frågeställningar som diskuteras i handboken handlar om:

 • miljöfördelar
 • ekonomi
 • drift- och förvaltningskostnader

möjlighet att uppfylla:

 • krav i detaljplan
 • brandkrav
 • ljudkrav
 • fuktsäkerhetskrav
 • täthetskrav

frihet att välja:

 • planlösningar
 • fasadmaterial.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Kyla Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

En tryckt handbok kan beställas gratis från Svenskt Trä.
FAKTA Frågeställningar som diskuteras i boken

De frågeställningar som diskuteras i handboken handlar om:

 • miljöfördelar
 • ekonomi
 • drift- och förvaltningskostnader

möjlighet att uppfylla:

 • krav i detaljplan
 • brandkrav
 • ljudkrav
 • fuktsäkerhetskrav
 • täthetskrav

frihet att välja:

 • planlösningar
 • fasadmaterial.
Fördjupningsmaterial