Varan har lagts till i varukorgen

Klartecken för nya Slussen

Energi 19 feb 2014
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har gett tillstånd till Stockholms kommun att bygga om Slussen och för ny vattenreglering av Mälaren.

– Det här är ett mycket glädjande besked och ett stort och viktigt steg mot nästa Slussen. Det innebär att vi kan bygga bort de stora översvämningsrisker som idag finns runt hela Mälaren och på det sättet trygga dricksvattnet för två miljoner människor, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen, i ett pressmeddelande.

Tillstånd beviljat

Alla miljö- och vattentillstånd som behövs för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren har nu beviljats av Mark- och miljödomstolen. Detaljplanen för själva Slussenområdet har redan vunnit laga kraft.

"Genom den nya regleringen av Mälaren minskar risken för översvämningar och därmed skador på bebyggelse och infrastruktur. Vidare kommer låga vattenstånd att undvikas vilket innebär fördelar för dricksvattenförsörjningen och sjöfarten", skriver domstolen i sitt beslut.

Domen måste vinna laga kraft

För att arbetena ska kunna komma igång måste domen vinna laga kraft. Troligtvis kommer domen att överklagas och prövas i högre instans (Mark- och miljööverdomstolen) och kommer inte att vinna laga kraft förrän tidigast 2015.

Tillståndet att ändra grundvattennivån i Katarinaberget gäller först när det finns en detaljplan för bussterminalen som ska sprängas in i berget. Detaljplanen för bussterminalen har underkänts i mark- och miljödomstolen. Den är nu under prövning i Mark- och miljööverdomstolen.

Arbetet med Slussenområdet

Arbetet med nya Slussen medför stora riv- och byggprojekt.
Domen innebär att staden måste utreda hur en mängd fastigheter kommer att påverkas av buller, vibrationer och grundvattensänkning samt hur de kan skyddas från skador.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Vatten och avlopp Lov och tillsyn Juridik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter