Varan har lagts till i varukorgen
Hur mår den bebyggda miljön?
Energi 13 feb 2014
I rapporten ”Tillståndet i den byggda miljön” försöker Boverket, Riksantikvarieämbetet och Socialstyrelsen utifrån ett sammanhållet perspektiv på våra städer och tätorter beskriva hur miljön mår.
Den byggda miljön är något som alla berörs av. Landet urbaniseras då fler och fler flyttar till städer och tätorter medan glesbefolkade områden avfolkas alltmer. Städernas och tätorternas utveckling påverkas också av trender, teknisk utveckling och samhällsekonomin. För att kunna lösa problem som uppstår, på ett hållbart sätt, måste man ha kunskap om hur samhället ser ut idag och hur det har utvecklats under åren.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö Hållbarhet Kyla Värme Tillgänglighet Vägar och gator
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter