Varan har lagts till i varukorgen
Fler nya bostäder för unga
Bostäder 24 feb 2014
För att krympa bostadsbristen hos studenter och unga vuxna i Stockholmsområdet planeras nya bostäder. Illustration: Semrén & Månsson.
”Snabba Hus” och ”Studentbostadsmässan 2017” är två av de projekt som har startats för att råda bot på bostadsbristen för unga vuxna och studenter i Stockholmsområdet.

Snabba Hus

I projektet "Snabba Hus" har Svenska Bostäder och organisationen jagvillhabostad.nu inlett ett samarbete där målet är att bygga 1 000 lägenheter för unga vuxna i Stockholm.
"Snabba Hus" innebär att platser som förberetts för nya bostäder men inte används ska få tillfälligt bygglov för mobila lägenheter.

Tillståndsprocessen för att bygga nya lägenheter i Stockholm är lång. Den möts av överklaganden samtidigt som behovet är stort. Det kan ta upp till fyra år från bygglovsansökan till färdigt hus.
Vilket betyder att på dagens bostadsmarknad och med den låga byggnadstakten är unga vuxna utelämnade till en osäker andrahandsmarknad och ett evigt flyttande mellan tillfälliga bostäder.

Förstudie

Under 2009 genomförde jagvillhabostad.nu en förstudie som innehåller en kartläggning och inventering av mark, entreprenörer och det lagliga utrymmet för tillfälliga bostäder, studier av lyckade (och mindre lyckade) exempel, inläsning på användbara byggtekniker och fokusgrupper med unga bostadssökande.
Under förstudien undersöktes möjligheter till ombyggnation av lokaler, påbyggnader och renoveringar. Det man fastnat för är de möjligheter som volym- och byggelement ger.

– "Snabba Hus" är ett bra komplement till permanenta lösningar för att bidra till att unga stockholmare får bostad – och det snabbt, säger Pelle Björklund, vd på Svenska Bostäder i ett pressmeddelande.

Konceptet har utvecklats av unga utifrån deras behov med fokus på hög kvalitet i en omgivning där unga trivs. Svenska Bostäder har identifierat ett antal markområden i Stockholm där man kommer att ansöka om tillfälliga bygglov.

– Vi är glada över samarbetet med Svenska Bostäder.Vi hoppas kunna bidra till att påskynda bostadsbyggandet i Stockholm utifrån de ungas behov, säger Irma Ortega, verksamhetschef för jagvillhabostad.nu i samma pressmeddelande.

Studentbostadsmässan 2017

Initiativtagare till projektet är sju kommuner i Stockholms län samt länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholms universitet, KTH, Karolinska Institutet, Södertörns högskola, Stockholms studentkårers centralorganisation, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och Akademiska Hus AB.

Avtal tecknas även med ett antal bostadsbyggare om att gå in som partners.

Nytt regelverk

Bostadsminister Stefan Attefall har gett Boverket i uppdrag att se över de regelverk som påverkar byggandet av bland annat studentbostäder. Syftet är att identifiera regler som kan ändras för att göra det lättare och snabbare att bygga bostäder för unga. Två viktiga områden är kraven på tillgänglighet och buller.

6 000 nya bostäder planeras, det är en ökning med 50 procent och innebär att kötiden minskar från två år till mindre än en termin. Målet är att bristen på studentbostäder ska vara bortbyggd år 2017.
Projektet arbetar nu med att hitta mark utanför centrala Stockholm där det är billigare och finns större utrymme att bygga. De kommuner man tittar på är Huddinge, Nacka, Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sollentuna och Täby. Läget måste ha bra allmänna kommunikationer så att det är lätt att ta sig till lärosätena.
Flest bostäder planeras i Stockholms stad och i Huddinge. Hyresvärdarna kommer att finnas i kommunala bostadsbolag, hos privata byggherrar och i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

Fokusområden för studenbostadsmässan

De fyra fokusområdena är:

  • Genom gemensam planering och kontinuerlig uppföljning säkerställa att det finns 6 000 inflyttningsklara nya studentbostäder den 31 december 2017
  • Utveckla funktionaliteten på studentbostadsmarknaden genom att bland annat se över kösystemet och pröva nya former kring planerad bostadskarriär
  • Utveckla och initiera nya former för utformning och förvaltning av studentbostäder, till exempel kring tolkning av regelverk för buller, och tillgänglighet
  • Genomföra en utställning och konferens år 2017 som en del av slutredovisningen.

Projekt Albanoområdet

Stockholms stad har fattat ett beslut om att ytterligare 168 miljoner kronor ska gå till studentbostäder i Albanoområdet. Området är beläget mitt emellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet.

I projektet, som väntas stå klart för inflyttning 2017, ingår både undervisningslokaler och omkring 1 000 bostäder för studenter.

Finansborgarråd Sten Nordin (M) ser beslutet om ökad finansiering som ett viktigt steg för att äntligen kunna gå in i en mer operativ fas av projektet, uppger han i Metro den 6 mars 2013.

FAKTA Bostäder för unga

• Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och ägs av Stockholms stad
• Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt obunden och medlemsstyrd ungdomsorganisation för unga mellan 18 och 35 år. Organisationen arbetar för att det ska byggas fler bostäder som unga kan och vill efterfråga
• Närmare 300 000 unga vuxna mellan 20 och 27 år söker aktivt egen bostad
• För att fylla behovet behövs närmare 200 000 nya bostäder
• Mer än var fjärde ung vuxen mellan 20 och 27 år bor ofrivilligt hos sina föräldrar
• Fler än 400 000 personer står i kö hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Studentlägenheter

I Stockholms län finns i dag cirka 12 500 studentlägenheter att fördela på över 80 000 studenter. Kötiden för det enklaste studentboendet är 2013 cirka två år men ett arbete med att förbättra kösystemet för studentbostäder pågår.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bostäder för unga

• Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och ägs av Stockholms stad
• Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt obunden och medlemsstyrd ungdomsorganisation för unga mellan 18 och 35 år. Organisationen arbetar för att det ska byggas fler bostäder som unga kan och vill efterfråga
• Närmare 300 000 unga vuxna mellan 20 och 27 år söker aktivt egen bostad
• För att fylla behovet behövs närmare 200 000 nya bostäder
• Mer än var fjärde ung vuxen mellan 20 och 27 år bor ofrivilligt hos sina föräldrar
• Fler än 400 000 personer står i kö hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Studentlägenheter

I Stockholms län finns i dag cirka 12 500 studentlägenheter att fördela på över 80 000 studenter. Kötiden för det enklaste studentboendet är 2013 cirka två år men ett arbete med att förbättra kösystemet för studentbostäder pågår.

Fördjupningsmaterial