Varan har lagts till i varukorgen
Effektivisera bergvärme med ny teknik
Energi 13 feb 2014
Genom att tillföra luftbubblor i botten av bergvärmehålet kan man på ett enkelt och billigt sätt få ut mer energi av sin anläggning. Illustration: Claes-Göran Andersson, CGA.
Nu finns det en ny teknik för dig som vill minska kostnaden för borrning av bergvärme eller vill öka effekten på ett redan borrat hål. Energybooster effektiviserar värmeöverföringen mellan berget och kollektorslangen.

En effektiv bergvärmeinstallation förutsätter att det finns en bra kontakt mellan bergväggen och vätskan i kollektorslangen. Grundvattnet i berget bidrar till detta men kontakten kan ofta förbättras. EnergyBooster är en teknik där tillförda luftbubblor skapar en turbulens så att energitransporten mellan kollektorslangen och berget ökar.

- Det är samma process som får kaffet i en kaffekopp att svalna mycket snabbare om det rörs om, berättar Willy Ociansson, uppfinnaren och utvecklaren av produkten.

Luften produceras av en oljefri kompressor och den förs stötvis, med ungefär fem minuters intervaller, in i botten av borrhålet via en tryckluftsslang. Luftbubblan blir stor som en knytnäve och stiger genom borrhålet med en hastighet på 18 meter per minut.

Flera anläggningar i drift

Tekniken kan framförallt användas vid nyetablering av större fastigheter där man anlägger flera borrhål. Fastighetsägaren kan då antingen borra mindre antal meter hål för att försörja samma effekttoppar eller så kan man ta bort de kylanläggningar som sätts in för att klara extrema toppar. Båda alternativen sänker fastighetsägarens kostnad rejält.

Tekniken kan även användas på energibrunnar som visat sig vara för korta för att ge det energiutbyte man hade hoppats på. Med EnergyBooster höjs effekten utan att ytterligare hål behöver borras.

EnergyBooster finns i drift på några olika anläggningar i Sverige.

- Tekniken används idag under en "vintergrön" fotbollsarena utanför Karlstad och vid Wallenstams stora prestigeprojekt på Avenyn i Göteborg. Just nu pågår även en installation i en privatägd villa utanför Kungälv, berättar Willy Ociansson.

Han avslöjar även att Landstingsfastigheter är på gång och att Akademiska hus har visat ett stort intresse för tekniken.

Enkel och billig teknik

Det är enkelt och billigt att använda tekniken EnergyBooster, som är patentskyddad. En licensavgift på 18 kronor per meter borrhål måste betalas men det är en engångskostnad. Sen tillkommer en kostnad för kompressorn och tryckluftsslangen.

De inledande stegen har tagits för att integrera tryckluftsslangen i kollektorn.

- Inom en snar framtid skall man kunna köpa kollektorer med "EnergyBooster Insight". Det innebär att tekniken är integrerad i kollektorn och då behövs inget extra arbete i samband med borrning och kollektormontage på arbetsplatsen, avslutar Willy Ociansson.

FAKTA Utförda tester

Tekniken har testats genom flera studier. År 2009 genomfördes en studie vid Luleå Tekniska Universitet som bland annat visade att borrhålsmotståndet minskade med 28 procent med EnergyBooster samtidigt som bergets ledningsförmåga ökade lika mycket.

SWECO gjorde teoretiska beräkningar år 2010 som visade att borrhålslängden skulle kunna kortas med 8-18 procent och att effektuttagen av kortvariga belastningar av både värme och kyla kunde ökas med 17-37 procent om EnergyBooster användes.

På Kungliga Tekniska Högskolan har man i ett examensarbete studerat förändringarna i och kring ett borrhål när luftbubblor tillförs. I rapporten konstaterar man att borrhålsmotståndet minskar när bubblor tillförs borrhålet och ju större bubblorna är desto bättre blir konvektionen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Kyla Värme Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Utförda tester

Tekniken har testats genom flera studier. År 2009 genomfördes en studie vid Luleå Tekniska Universitet som bland annat visade att borrhålsmotståndet minskade med 28 procent med EnergyBooster samtidigt som bergets ledningsförmåga ökade lika mycket.

SWECO gjorde teoretiska beräkningar år 2010 som visade att borrhålslängden skulle kunna kortas med 8-18 procent och att effektuttagen av kortvariga belastningar av både värme och kyla kunde ökas med 17-37 procent om EnergyBooster användes.

På Kungliga Tekniska Högskolan har man i ett examensarbete studerat förändringarna i och kring ett borrhål när luftbubblor tillförs. I rapporten konstaterar man att borrhålsmotståndet minskar när bubblor tillförs borrhålet och ju större bubblorna är desto bättre blir konvektionen.

Fördjupningsmaterial