Varan har lagts till i varukorgen
De boende kan bli mer delaktiga
Energi 6 mar 2014
I debatten har röster höjts om att de boende måste bli mer delaktiga. Idag leder överklaganden ofta till förseningar, ibland på flera år.
Frustration över att ha fått informationen för sent kan vara en anledning bakom överklagandena. Men på flera håll i landet arbetar man nu på olika sätt aktivt med att bli bättre på att informera och fånga upp de boendes synpunkter och idéer i ett tidigt skede av planprocessen. I Norrköping genomfördes dialogmöten inför projektet ”Norrköping 2030 – visioner för arkitektur och statsbyggnad”.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.
Gäller endast dig som inte tidigare varit betalande prenumerant på Byggkoll. 

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter