Varan har lagts till i varukorgen
Arkitekturpris till resecentrum i Umeå
Energi 5 feb 2014
Umeå östra resecentrum invigdes 2010 av kung Carl XVI Gustaf. Nu har centrumet tilldelats Arkitekturpriset 2013 för dess goda arkitektur. Foto: Trafikverket.
Umeå östra resecentrum har utsetts till vinnare av Trafikverkets arkitekturpris. Ett generöst offentligt rum som välkomnar människor, lyder en del av motiveringen.

I hård konkurrens med flera andra väl genomförda projekt tilldelas Umeå östra resecentrum Trafikverkets arkitekturpris 2013. Umeå Östra är en ny järnvägsstation i anslutning till Botniabanan. Stationen är placerad i direkt anslutning till sjukhus- och universitetsområdet och invigdes i augusti 2010. Fasaden på stationsbyggnaden består av glas, stål och trä.

– Byggnaden är ett tydligt exempel på det utvecklingsarbete som skett i regionen med syfte att använda trä konstruktivt i större byggnader, säger Lennart Sjögren, på White Arkitekter och ansvarig arkitekt för projektet.

Juryns motivering

Temat för årets tävling var "Mötesplatsen – trafikanläggning som främjar möten och kontakter mellan människor". Lennart Sjögren berättar att en av utmaningarna med projektet var att skapa ett resecentrum som upplevs tryggt för besökaren.

– Vi har bland annat skapat vändplatsytor på flera etage, som är kopplade till varandra, vilket ger närhet till de olika våningarna, samt en generös upplyst undergång som länkar samman de två byggnaderna. I mitten finns ett café där mycket folk samlas, både resenärer och människor från arbetsplatser intill, berättar han.

Leder tanken till flygplats

I juryns motivering kan man bland annat läsa följande: "Stationen knyter samman områden på båda sidor om spåren på ett formgivande sätt och vägens barriäreffekt blir enbart en vag uppfattning för resenärer. Byggnadens karaktär leder tanken till flygplatsarkitektur, vilket höjer statusen hos tåget som ett trafikslag i tiden".

Vad är du mest nöjd med i projektet?
– Att uttrycket på byggnaden upplevs väldigt tidlöst. Något som gör att byggnaden kommer att hålla länge och uppskattas av flera generationer framöver. Och sen tycker jag om den transparanta fasaden som bjuder in till besök. Den inger en öppen och lättillgänlig yta och som resenär ser man att man inte är ensam, säger Lennart Sjögren.

Priset ska inspirera till god arkitektur

Syftet med priset är enligt Trafikverket att lyfta fram exempel på hur en modern och bra infrastruktur ser ut och fungerar. Tävlingen, som sker vartannat år, avser anläggningar för såväl person- som godstransporter och de tre överordnade kriterierna är skönhet, hållbarhet och funktion.

Tävlingsjury för priset är Trafikverkets arkitekturråd.

Den prisade stationen utmärks av en logik, bredd och variation som underlättar orienteringen. Foto: Trafikverket.
FAKTA Juryns motivering

Trafikverkets arkitekturpris 2013 tilldelas Umeå östra resecentrum som vackert binder samman två stadsdelar. Stråken mellan anläggningens målpunkter utmärks av en logik, bredd och variation som underlättar orienteringen. Byggnaden har en stark och uttrycksfull arkitektur med genomarbetade detaljer och rum som genom höjd och ljus närmast är sakrala samtidigt som de utstrålar värme och intimitet.

Umeå östra resecentrum är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Den prisade stationen utmärks av en logik, bredd och variation som underlättar orienteringen. Foto: Trafikverket.
FAKTA Juryns motivering

Trafikverkets arkitekturpris 2013 tilldelas Umeå östra resecentrum som vackert binder samman två stadsdelar. Stråken mellan anläggningens målpunkter utmärks av en logik, bredd och variation som underlättar orienteringen. Byggnaden har en stark och uttrycksfull arkitektur med genomarbetade detaljer och rum som genom höjd och ljus närmast är sakrala samtidigt som de utstrålar värme och intimitet.

Umeå östra resecentrum är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor.

Fördjupningsmaterial