Varan har lagts till i varukorgen
Var står BIM idag?
Energi 19 dec 2014
I projektet Förbifart Stockholm har man lyckats leverera en högkvalitativ och bättre samordnad produkt jämfört med tidigare tack vare BIM. Illustratör: Tomas Öhrling
För varje år ökar arbetet med BIM i den svenska bygg- och anläggningsbranschen. Att arbeta i 3D och att koppla information till objekten är numera mer regel än undantag i dagens projekt.

– I de flesta projekt på anläggningssidan förekommer någon form av diskussion och arbete med ByggnadsInformationsModellering, BIM. I vilken utsträckning BIM konkret används varierar dock, säger Pontus Bengtson, BIM-expert på WSP.

År 2010 var han med och bildade anläggningsgruppen inom OpenBIM, nuvarande BIM Alliance, och initierade BIM på Trafikverket. Därefter har han arbetat med ett flertal BIM-projekt inom anläggningsbranschen.

– BIM är i dag en naturlig del av vårt jobb som vi måste förhålla oss till, säger han. Det har under de senaste åren blivit en markant större mognad vad gäller BIM och det har hänt fantastiskt mycket under de här åren, inte minst på anläggningssidan där den största utvecklingen skett. Trafikverket ska ha credit för att ha sett till att BIM gjort sitt intåg i den sektorn och numera finns ett beslut från generaldirektören på att satsa på BIM.

Oklart vad projektledarna tycker om BIM

Det sägs sällan något negativt om BIM i projekten men ändå anammas teknologin inte fullt ut och det finns från projektledarnas sida ingen självklar inställning till BIM. Det är som att man fortfarande söker bevis på att BIM kan göra nytta.

Men Pontus Bengtson menar att det finns nog med bevis på att rätt hanterat och med sunt förnuft så är BIM-teknologin bra. Den möjliggör en mängd smarta förändringar som ger bättre kvalitet, billigare produktion, förbättrat informationsflöde, bättre möjligheter att hålla tidplaner och gör det möjligt att jämföra flera alternativ på ett helt annat sätt jämfört med tidigare.

Samordningssystemen har blivit bättre

Ett av de problem som funnit under de här inledande åren med BIM är den ständiga utmaningen att få de olika systemen att kunna prata med varandra.

– Samordningssystemen har utvecklats väldigt mycket och i dag fungerar det mycket bättre att kunna läsa in många olika typer av format och programfamiljers filer. Attityden från de stora programtillverkarna har förändrats mycket och idag är programmen mycket öppnare och bättre på att läsa, exportera och importera olika format. Även om det ibland kan vara svårt att genomföra modellsamordningar är det inte längre en omöjlig uppgift.

Samtidigt som Trafikverket gör en stor satsning på BIM ökar antalet totalentreprenader. Men enligt Pontus Bengtson har det visat sig, så som juridiken ser ut, att den entreprenadformen inte är den bästa för informationsflödet. Kanske är just totalentreprenader, ur den här aspekten, ingen optimal affärsform. I så fall måste nya affärsformer, som i samband med BIM fungerar bättre än totalentreprenaden, utvecklas. Partnering eller helt nya sätt att arbeta tillsammans kan vara bättre.

AMA kopplas till BIM

I BIM-arbetet finns ambitionen att koppla AMA-koder till modellen så att man vid projekteringen kan få fram respektive mängder med rätt koder. Detta har framför allt lyckats i en del järnvägs- och broprojekt, som till exempel Röforsprojektet.

– Det som verkligen hade hjälpt upp detta arbete hade varit en öppen AMA-koddatabas som våra programleverantörer direkt kan koppla sig till. Vi projektörer strävar efter att få så mycket automatik i detta som möjligt och skulle då inte behöva lägga in koderna i våra modeller.

För att BIM ska spridas och användas mer är de mjuka värdena avgörande, menar Pontus Bengtson. Det måste finnas en acceptans för att BIM är bra, vilket ytterst är en ledarfråga.

– Om målsättningen är att vi inom bygg- och anläggningssektorn ska bli tio procent effektivare så har vi alla förutsättningar på plats. Det är bra nog att göra saker lite bättre än vi gör idag.

Text: Göran Nilsson
(artikeln är ett utdrag ur AMA-nytt 2/14. Artikeln kan läsas i sin helhet på AMA:s webbtjänst. Se länk under rubriken externa länkar.)

FAKTA Om BIM

Med hjälp av BIM kan man skapa digitala modeller av till exempel en väg eller en bro och ser hur lösningarna kommer att fungera på riktigt. Man pekar ut objekt i anläggningen och lägger på egenskaper som till exempel material och beständighet, mängdinformation, placering med mera. Den tredimensionella modellen kan förutsäga kostnader och visa på problem redan innan de uppstår.

Avsikten med BIM-kravet är att driva på utvecklingen och bidra till ökad produktivitet i bygg- och anläggningsbranschen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om BIM

Med hjälp av BIM kan man skapa digitala modeller av till exempel en väg eller en bro och ser hur lösningarna kommer att fungera på riktigt. Man pekar ut objekt i anläggningen och lägger på egenskaper som till exempel material och beständighet, mängdinformation, placering med mera. Den tredimensionella modellen kan förutsäga kostnader och visa på problem redan innan de uppstår.

Avsikten med BIM-kravet är att driva på utvecklingen och bidra till ökad produktivitet i bygg- och anläggningsbranschen.

Fördjupningsmaterial