Varan har lagts till i varukorgen
Upphandling medför risk för anbudskarteller
Energi 9 dec 2014
Det finns risk för anbudskarteller och korruption vid offentlig upphandling. Foto: Mostphotos, Lim Seng Kui.
Offentlig upphandling är inte bara en risk för osund konkurrens utan också för korruption och anbudskarteller. Det menar en rad företrädare för myndigheter, fackföreningar och branschorganisationer.

I en debattartikel skriver tre generaldirektörer tillsammans med företrädare för fackförbund och branschorganisationer om hur man kan stoppa fusket vid upphandlingar.

Stort värde som upphandlas varje år

De skriver att varje år sker offentliga upphandlingar inom kommun, landsting och stat till ett värde av långt över 500 miljarder kronor. Det är då viktigt att man får en hög kvalitet och bra priser på det som köps in. Om upphandlingen sker utan objektivitet, är risken att skattemedel finansierar svartarbete och annan ekonomisk brottslighet.

Regler om offentlig upphandling

Regler finns till för att ge alla företag samma chans att sälja sina varor och tjänster. De ska också säkerställa att anbudsgivarna klarar de krav som ställs av upphandlarna. Det är viktigt att allmänna medel används rätt och inte går till oseriösa aktörer.

Seminarium om upphandling

Ett seminarium, "Vägen till sund konkurrens i offentlig upphandling", hölls i november i år ungefär samtidigt som debattartikeln publicerades i "Dagens Samhälle". Seminariet pekade på vikten av sund konkurrens vid upphandling. Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom inledde seminariet.
Han pekade på att myndigheter och kommuner måste bli bättre på att använda de verktyg som finns för upphandling. Företag som inte betalar skatter eller sociala avgifter kan uteslutas från att vara med i upphandlingen. Anbud med för låga priser kan också ifrågasättas. Företag som tidigare dömts för att de ingått i karteller kan också uteslutas från upphandlingen.

Skärpning av reglerna 2007

Sedan år 2007 har det skett en kraftig skärpning av upphandlingsreglerna som innebär att kommuner eller andra myndigheter som gör otillåtna direktupphandlingar kan dömas till böter/ upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverkets ambition som tillsynsmyndighet för regelverket är att dessa domar ska verka uppfostrande och avskräckande och därmed få fler att följa reglerna framöver.
Som exempel där det gått kan nämnas Falu kommun där vänskapsband och mutor fanns med i bilden. Kommunen fick betala åtskilliga kronor i böter. Ett annat exempel är upphandlingsaffären inom kriminalvården där det slutade med fängelsestraff för de inblandade.

Konkurrensverket har vänt sig till regeringen för att få en förlängd preskriptionstid från ett till två år eftersom man anser att ett år är för kort tid för dessa allvarliga överträdelser.
Konkurrensverket arbetar också på att ta fram en vägledning för offentlig upphandling åt myndigheter, landsting och kommuner.

Upptäcktsrisken för fuskare måste öka

I debattartikeln "Så stoppas fusket i upphandlingar" skriver författarna att risken för upptäckt om fusk måste öka. Det kan bara ske genom ökade kontroller från beställaren. Även uppföljning skulle göra att den osunda konkurrensen minskade.
I artikeln ges några exempel på hur osund konkurrens kan bekämpas:

  • Registreringsskyldighet även för utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige
  • Redovisning av arbetsgivaravgifter på individnivå per månad
  • Det förebyggande arbetet mot osund konkurrens måste prioriteras, även utbildning av dem som upphandlar samt samarbete mellan myndigheter och andra parter.

Skatteverket erbjuder samarbete

Erbjudandet gäller alla offentliga upphandlare. Idag har cirka 240 av 290 kommuner en överenskommelse med Skatteverket som innebär att det kan ställa frågor om anbudsgivarna.
Är företaget godkänt för F-skatt och registrerat för mervärdesskatt? Finns skulder hos Kronofogden? Är det registrerat som arbetsgivare? Svaren på dessa frågor gör att de kan rensa bort oseriösa aktörer. Antalet förfrågningar har ökat men förhoppningen är att samtliga kommuner regelbundet begär ut information om anbudsgivarna.

Seminariet, "Vägen till sund konkurrens i offentlig upphandling", arrangerades av Skatteverket, LO, Svenska Transportarbetareförbundet, Fastighets, GS, Kommunal, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Åkeriföretag, SLA, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Möbeltransportörers Förbund, Sveriges Tvätteriförbund, Frisörföretagarna, Almega, Arbetsmiljöverket, Konkurrensverket och Ekobrottsmyndigheten (samma organisationer som undertecknade debattartikeln).

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter