Varan har lagts till i varukorgen

Strängare effektivitetsklass för elmotorer

Energi 5 dec 2014
Den nya standarden behandlar en- och trefas asynkronmotorer och permanentmagnetmotorer, Den har antigts som europeisk standard. Foto: Doin Oakenhelm
Det har kommit en ny standard för elmotorer. Standarden innehåller en ny och strängare effektivitetsklass för elmotorer.

De finns många vinster att göra på en övergång till effektivare elmotorer världen över, både ekonomiska och miljömässiga. Detta eftersom elmotorer i industri och byggnader står för en stor del av elförbrukningen i världen, uppskattningsvis mellan 30 och 40 procent.

De berörs av den nya standarden

Vem berörs då främst av den nya standarden SS-EN 60034-30-1 för elmotorer?. Freddy Gyllensten, medlem av SEK TK2 och IEC TC2 WG31, berättar att det framför allt är tillverkare av elektriska motorer, maskinbyggare som bygger in motorer i större system och olika användare som ska köpa nya motorer som berörs.

Elmotorer delas in i olika klasser beroende på hur mycket av strömmen som under utfört arbete kommer till nytta, alltså motorns verkningsgrad. Den nya strängare klassen, som heter IE4, kräver en verkningsgrad på minst 90 procent för en tvåpolig 4 kW motor. Detta medan IE3 kräver 88,1 procent och den lägsta klassen, IE1, kräver endast 83,1 procent.

Utgifter under motorns livslängd

Elförbrukningen står för den största delen av utgifterna under motorns livslängd. För en motor på 11 kW som är i drift fyratusen timmar om året i femton år, står kostnaden för inköp och underhåll för ungefär två procent av de sammanlagda kostnaderna.

När är det som mest lönsamt att byta ut till en motor av IE4-klass?    

– Mest lönsamt är det att byta upp sig till en IE4-motor när den används kontinuerligt och vid nära nominell effekt. Återbetalningstiden borde då vara lägre än två år, där efter sparar man energikostnaden för resten av motorns livslängd, säger Freddy Gyllensten.

Vissa typer av motorer omfattas inte

Den nya standarden behandlar en- och trefas asynkronmotorer och permanentmagnetmotorer med en märkeffekt mellan 0,75 kW och 375 kW. En kommande del -30-2 ska behandla synkronmotorer och andra motorer för matning med varierande spänning och frekvens. Vissa typer av motorer omfattas inte, exempelvis likströmsmotorer och speciella motorer som är helt integrerade i en maskin, till exempel i en fläkt eller en pump.

Har antagits som europeisk standard

Den nya svenska standarden ersätter den nuvarande SS-EN 60034-30 som upphör att gälla i april 2017. Genom samarbetet i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC har IEC-standarden antagits som europeisk standard, med samma innehåll i 33 europeiska länder.

I EU finns en koppling till energieffektiviseringsdirektivet, till exempel måste nya elmotorer över 7,5 kW och som drivs utan frekvensomriktare uppfylla kraven för klass IE3 senast den 1 januari 2015. EU-kommissionen publicerade i januari 2014 ett tillägg till den antagna ekodesignförordningen för elmotorer 640/2009. Förordningen ska revideras i augusti 2016 mot bakgrund av den tekniska utvecklingen av motorer.

Finns motorer idag som uppfyllter IE4 kraven

Vilka typer av motorer uppfyller de strängare kraven på energieffektivitet? Freddy Gyllensten berättar att det redan nu finns motorer på marknaden som uppfyller IE4 kraven, både asynkronmotorer och nätstartande permanentmagnetmotorer.

– Ofta rör det sig om begränsade produkterbjudanden i mindre effektområden och/eller för färre varvtal, jämfört med produkterbjudanden för lägre verkningsgradsklasser. Men i framtiden förväntas produkterbjudanden bli mera komplett i takt med teknikutvecklingen och marknadens behov.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter