Varan har lagts till i varukorgen

Nu har Norra Länken öppnat

Teknik 1 dec 2014
I söndags öppnade en del av Norra Länken. Projektet består av flera tunnlar där alla smyckats med vackra konstverk. Foto: Charlotte Steen.
Igår öppnades en del av Norra Länken för biltrafik. Resterande delar öppnas under våren 2015 och 2016, upp till ett och ett halvt år tidigare än beräknat.

– Jag tycker det är skoj att vi äntligen får öppna så att stockholmarna får glädje av Norra Länken. Sen är jag väldigt stolt över vad vi åstadkommit, säger Lars Lilja, projektchef för Norra Länken.

Det var igår som sträckan mellan Norrtull och Värtan öppandes upp för biltrafik förutom på- och avfarterna mot Hagastaden och rampen ner från Roslagsvägen vid Frescati.  

– Tunnlarna i södergående riktning kommer att öppna våren 2015 och de norrgående tunnlarna våren 2016, nästan ett och ett halvt år i förväg, säger Lars Lilja.

När Lars Lilja ser tillbaka på arbetet med Norra Länken tycker han att projektet tagit med sig de erfarenheter som gjorts i tidigare projekt, bland annat Södra länken. Nya lärdomar har varit att arbeta med så pass många utländska projektörer, och han upplever att det varit bra för konkurrensen och att det medfört nya tekniska lösningar.

FAKTA Om Norra Länken

Norra Länken är en viktig pusselbit för att lösa regionens trafikproblem och är en förutsättning för att kunna bygga de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. Eftersom trafiken leds i tunnlar påverkas inte stadsbilden.

Norra Länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till E4 mot Uppsala vid Norrtull och Roslagsvägen vid Frescati.
Den 30 november 2014 öppnade sträckan Norrtull respektive Frescati och Värtan. Våren 2015 öppnar sträckan söderut och våren 2016 öppnar sträckan norrut mellan Tomteboda och Norrtull. 2019 öppnar Värtabanans tunnel.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Norra Länken

Norra Länken är en viktig pusselbit för att lösa regionens trafikproblem och är en förutsättning för att kunna bygga de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. Eftersom trafiken leds i tunnlar påverkas inte stadsbilden.

Norra Länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till E4 mot Uppsala vid Norrtull och Roslagsvägen vid Frescati.
Den 30 november 2014 öppnade sträckan Norrtull respektive Frescati och Värtan. Våren 2015 öppnar sträckan söderut och våren 2016 öppnar sträckan norrut mellan Tomteboda och Norrtull. 2019 öppnar Värtabanans tunnel.

Fördjupningsmaterial