Varan har lagts till i varukorgen

JM bygger ägarlägenheter

Bostäder 2 dec 2014
De nya lägenheterna i Dalénum på Lidingö är de första ägarlägenheter som JM bygger i Sverige.

År 2009 infördes en ny boendeform i Sverige - ägarlägenheter. Det innebär att det är möjligt att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus. Hittills har knappt 1000 ägarlägenheter färdigställts i Sverige och bara ett fåtal av dem i Stockholmsområdet.

Antalet ägarlägenheter ökar

I och med att JM nu bygger 36 lägenheter kommer antalet ägarlägenheter mer än att fördubblas i Stockholms län. Inflyttning i lägenheterna kommer att ske från mars 2016. Intresset för dessa lägenheter har varit stort och bara några få återstår till försäljning.

– Vi är mycket glada över att nu starta produktionen av JM:s första ägarlägenheter i Sverige. Extra roligt är det att produkten mottagits så väl på marknaden vilket indikerar att upplåtelseformen är ett eftertraktat komplement på den svenska bostadsmarknaden, säger Johan Skoglund VD JM, i ett pressmeddelande.

Det här innebär ägarlägenhet

Ägarlägenhet innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter. Du disponerar fullständigt över lägenheten och kan måla om, byta kök, hyra ut den och så vidare. Precis som för den som äger en villa eller ett radhus finns också möjlighet att pantsätta, belåna och överlåta sin fastighet.

Ägarlägenheter får bara bildas om det är en sammanhållen enhet av minst tre ägarlägenheter och utrymmet som lägenheten består av inte har använts som bostad någon gång under de senaste åtta åren. Det betyder att ägarlägenheter kan bildas vid nyproduktion av bostäder och när affärs- eller kontorslokaler byggs om till bostadslägenheter.

Ägarlägenheter bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning. Förrättningen initieras genom att en skriftlig ansökan inlämnas till lantmäterimyndigheten

Samfällighet för gemensamma utrymmen

För gemensamma utrymmen bildas en så kallad samfällighet som varje ägarlägenhet i huset äger del i. För gemensamma anläggningar bildas en gemensamhetsanläggning som varje ägarlägenhet i huset också äger del i.

Samfälligheten och gemensamhetsanläggningen förvaltas gemensamt av ägarlägenheternas ägare genom en särskild förening, en samfällighetsförening. Ägarna är medlemmar i föreningen. Föreningen är skyldig att fondera pengar för det framtida underhållet av den gemensamma egendomen. Kostnaderna för driften av de gemensamma utrymmena och anläggningarna fördelas mellan delägarna.

FAKTA Om JM:

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. 
JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.
JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.
JM omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2 200 medarbetare.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Om JM:

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. 
JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.
JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.
JM omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2 200 medarbetare.