Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Inga undantag för tillgänglighet
Tillgänglighet 19 dec 2014
Ett tekniskt egenskapskrav som diskuteras i Boverkets rapport är kravet på tillgänglig tröskel till hygienrum i bostadslägenheter. Foto: Ulf Söderlund
Boverket anser att det inte finns några skäl att införa ett undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet i plan- och bygglagen vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov.
I våras fick Boverket i uppdrag av alliansregeringen att utreda behovet av lättnader i tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen (PBL) när studentbostäder byggs med tidsbegränsat bygglov. Uppdraget gällde enbart de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet, inte utformningskraven. Nu har Boverket redovisat uppdraget till regeringen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

I plan- och bygglagens kapitel 8 finns både utformningskrav på tillgänglighet och användbarhet som prövas i bygglovet: Det finns dessutom tekniska egenskapskrav på tillgänglighet och användbarhet som hanteras i samband med tekniska samråd och startbesked.

Tidsbegränsat bygglov

Regler om tidsbegränsat bygglov finns i plan- och bygglagens kapitel 9. Tidsbegränsat bygglov får ges för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar för lov enligt bland annat paragraferna 30-32 i plan- och bygglagens kapitel 9. I dessa paragrafer hänvisas till att uppfylla bland annat utformningskraven på tillgänglighet och användbarhet. Ett tidsbegränsat bygglov får ges utan att uppfylla utformningskraven på tillgänglighet och användbarhet. Skrivningen "får ges" innebär att byggnadsnämnden ska bedöma lämpligheten i varje enskilt ärende om tidsbegränsat bygglov.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

I plan- och bygglagens kapitel 8 finns både utformningskrav på tillgänglighet och användbarhet som prövas i bygglovet: Det finns dessutom tekniska egenskapskrav på tillgänglighet och användbarhet som hanteras i samband med tekniska samråd och startbesked.

Tidsbegränsat bygglov

Regler om tidsbegränsat bygglov finns i plan- och bygglagens kapitel 9. Tidsbegränsat bygglov får ges för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar för lov enligt bland annat paragraferna 30-32 i plan- och bygglagens kapitel 9. I dessa paragrafer hänvisas till att uppfylla bland annat utformningskraven på tillgänglighet och användbarhet. Ett tidsbegränsat bygglov får ges utan att uppfylla utformningskraven på tillgänglighet och användbarhet. Skrivningen "får ges" innebär att byggnadsnämnden ska bedöma lämpligheten i varje enskilt ärende om tidsbegränsat bygglov.

Fördjupningsmaterial