Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Nya mallar för upphandling av avfall
Miljö 21 aug 2014
Avfall Sverige har tagit fram en ny mall som ska underlätta vid upphandling av matavfall. Foto: Avfall Sverige.
För att underlätta vid upphandling av avfall har Avfall Sverige tagit fram flera mallar. Nu har det kommit en ny mall för upphandling av behandling av källsorterat matavfall och mallen för upphandling av avfallshämtning har reviderats.

Mallen för upphandling av behandling av källsorterat matavfall är avsedd att vara ett stöd för framtagande av förfrågningsunderlag för behandling av källsorterat matavfall. Här kan man läsa om vad man som beställare bör tänka på inför varje enskild upphandling och varför det är så viktigt att göra en marknadsanalys. De generella utgångspunkterna för mallen är att:

  • beställaren levererar det källsorterade matavfallet till behandlingsanläggningen
  • matavfallet behandlas sedan i en biogasanläggning
  • växtnäringen i matavfallet återvinns
  • biogasen som produceras uppgraderas till fordonsgas.

Förfrågningsunderlaget kan även anpassas utifrån de behov som finns. Till exempel så kan eventuella transporter av avfallet till behandlingsanläggningen inkluderas i förfrågningsunderlaget om det finns ett sådant behov.

Reviderad mall om avfallshämtning

Mallen för upphandling om avfallshämtning har reviderats. Jenny Westin på Avfall Sverige berättar om ändringarna.

– I februari 2014 gjordes smärre justeringar i mallen rörande vissa skrivningar och hänvisning till nya avfallsindex, A12-serien. Från och med 1 januari 2014 gäller nya belopp för tröskelvärden, säger Jenny Westin.

Kommer revideras ytterligare

Enligt Jenny Westin har man fått en del kritik från entreprenörer att mallen är för detaljstyrd och upphandlarna tycker att den är för omfattande.

– Men vi planerar att göra en större genomlysning framöver och rensa bland kraven. Så förhoppningsvis så kommer mallen bli enklare att jobba med både för entreprenörer som upphandlare.

Mallen för upphandling av behandling av källsorterat matavfall har tagits fram av Avfall Sverige. Mallen för upphandling av avfallshämtning har tagits fram gemensamt av Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Åkeriföretag. 

- Mallen för upphandling av källsorterat matavfall är helt ny, berättar Jenny Westin på Avfall Sverige.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

- Mallen för upphandling av källsorterat matavfall är helt ny, berättar Jenny Westin på Avfall Sverige.
Fördjupningsmaterial