Varan har lagts till i varukorgen
Kulturmiljö upphäver detaljplan
Miljö 29 aug 2014
Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att upphäva en detaljplan i Uppsala därför att den enligt domstolens bedömning skulle innebära påtaglig skada för kulturmiljövårdens riksintresse Uppsala stad.
Uppsala kommun hade antagit en detaljplan för kvarteret Seminariet som bland annat gjorde det möjligt att uppföra 220 lägenheter inom området. Planen överklagades till länsstyrelsen, dels för att den riskerade att skada kulturmiljövårdens riksintresse, dels på grund av förfarandeskäl. Enligt klagande avvek planen från översiktsplanen och sådana avvikelser ska redovisas och motiveras i planärendet.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Lov och tillsyn Juridik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter