Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Kulturmiljö upphäver detaljplan
Miljö 29 aug 2014
Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att upphäva en detaljplan i Uppsala därför att den enligt domstolens bedömning skulle innebära påtaglig skada för kulturmiljövårdens riksintresse Uppsala stad.
Uppsala kommun hade antagit en detaljplan för kvarteret Seminariet som bland annat gjorde det möjligt att uppföra 220 lägenheter inom området. Planen överklagades till länsstyrelsen, dels för att den riskerade att skada kulturmiljövårdens riksintresse, dels på grund av förfarandeskäl. Enligt klagande avvek planen från översiktsplanen och sådana avvikelser ska redovisas och motiveras i planärendet.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Enligt mark- och miljööverdomstolen riskerade kommunens detaljplan att skada kulturmiljövårdens riksintressen. Illustration: Uppsala kommun
FAKTA Riksintresse för kulturmiljövården

Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid.

Fördjupningsmaterial


Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Lov och tillsyn Juridik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Enligt mark- och miljööverdomstolen riskerade kommunens detaljplan att skada kulturmiljövårdens riksintressen. Illustration: Uppsala kommun
FAKTA Riksintresse för kulturmiljövården

Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid.

Fördjupningsmaterial