Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Fler småhus i storstadsregionerna
Bostäder 22 aug 2014
Trots att många vill bo i småhus byggs det få sådana i förhållande till lägenheter i flerbostadshus. Foto: Ulf Söderlund
Trots att en majoritet av svenskarna vill bo i småhus byggs det väldigt få sådana, framför allt i storstadsregionerna. Regeringen har därför gett Boverket i uppdrag att ta reda på varför det är så samt hur småhusbyggandet i storstadsregionerna ska kunna öka.
Under de senaste åren har bostadsbyggandet i storstäderna varit inriktat på att förtäta staden och att bygga lägenheter i närheten till stadskärnorna. I storstadsområdena har bara cirka 16 procent av de nytillkomna bostäderna varit småhus, trots att undersökningar visar att sju av tio vill bo i villa eller radhus.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Boverkets uppdrag

Frågor som behöver besvaras inom uppdraget är:

 • Hur ser behovet av småhus ut i storstadsregionerna?
 • Varför byggs det så få småhus i storstadsregionerna?
 • Finns det element i den kommunala markpolitiken, i planeringsprocessen, i regelverk eller på annat sätt, som motverkar byggandet av småhus?
 • Vilka åtgärder skulle kunna vara lämpliga att vidta för att svara upp mot behovsbilden?
 • Hur kan nya småhusområden blir en del av det urbana sammanhanget?
  • Vilka kvaliteter efterfrågas av dem som vill bo i småhus?
  • Vad ser människor framför sig när de säger att de vill bo i en urban miljö?
  • Vad består de positiva urbana värdena av?
  • Hur ser sambandet ut mellan olika boendeformer och tillgången till urbana samhällsfunktioner?
  • Vilka hinder finns för att tillgodose människors önskemål om att bo i småhus och samtidigt ha tillgång till urbana samhällsfunktioner inom ramen för en hållbar stadsutveckling?
 • Finns det tillgänglig mark som lämpar sig för småhusbyggande i storstadsregionernas olika delar?
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Boverkets uppdrag

Frågor som behöver besvaras inom uppdraget är:

 • Hur ser behovet av småhus ut i storstadsregionerna?
 • Varför byggs det så få småhus i storstadsregionerna?
 • Finns det element i den kommunala markpolitiken, i planeringsprocessen, i regelverk eller på annat sätt, som motverkar byggandet av småhus?
 • Vilka åtgärder skulle kunna vara lämpliga att vidta för att svara upp mot behovsbilden?
 • Hur kan nya småhusområden blir en del av det urbana sammanhanget?
  • Vilka kvaliteter efterfrågas av dem som vill bo i småhus?
  • Vad ser människor framför sig när de säger att de vill bo i en urban miljö?
  • Vad består de positiva urbana värdena av?
  • Hur ser sambandet ut mellan olika boendeformer och tillgången till urbana samhällsfunktioner?
  • Vilka hinder finns för att tillgodose människors önskemål om att bo i småhus och samtidigt ha tillgång till urbana samhällsfunktioner inom ramen för en hållbar stadsutveckling?
 • Finns det tillgänglig mark som lämpar sig för småhusbyggande i storstadsregionernas olika delar?
Fördjupningsmaterial