Varan har lagts till i varukorgen
Fastighetsbolag får böta tre miljoner
Juridik 20 aug 2014
På- och tillbyggnaden av Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå betraktas som otillåten direktupphandling och orsakar Akademiska Hus AB höga böter. Foto: Heather Reese, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
En otillåten direktupphandling tvingar Akademiska Hus AB att betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Det var ett dotterbolag till Akademiska Hus som gjorde upphandlingen och bolaget följde inte LOU (Lagen om offentlig upphandling) eftersom de inte valde att konkurrensutsätta genom annonsering innan de skrev kontrakt med entreprenören. Enligt Konkurrensverket är det då fråga om otillåten direktupphandling.

Om- och tillbyggnad

Upphandlingen gällde en på- och tillbyggnad av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vid Campus Umeå. Byggentreprenaden har ett värde av cirka 39 miljoner kronor.

Domstolen går på Konkurrensverkets linje

Konkurrensverket har vänt sig till Förvaltningsrätten i Umeå och domstolen har gått på Konkurrensverkets linje och dömer Akademiska Hus Norr AB att betala upphandlingsskadeavgift på tre miljoner kronor för den otillåtna direktupphandlingen. Mål nr 1643-12, förvaltningsrätten i Umeå.

– Reglerna kring offentlig upphandling är till för att garantera att det är den bästa affären som görs. Därför är det viktigt att annonsera och konkurrensutsätta den här typen av kontrakt säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Vill inte rätta sig efter Konkurrensverket

Akademiska Hus är helägt av svenska staten och har, i strid med Konkurrensverkets bedömning, ansett att bolaget inte är skyldigt att genomföra sina upphandlingar enligt LOU. Akademiska Hus har under 15 års tid motsatt sig att följa Konkurrensverkets och den tidigare tillsynsmyndighetens bedömningar att bolaget omfattas av LOU.

Domen är den första i ett mål om upphandlingsskadeavgifter där det prövas om Akademiska Hus är skyldigt att följa LOU vid sina inköp.

– Domen visar att det är viktigt att Konkurrensverket har effektiva sanktionsmöjligheter när ett statligt ägt bolag inte vill följa LOU, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson i en kommentar.

Domen är överklagad

Akademiska Hus har överklagat domen till kammarrätten, som har meddelat prövningstillstånd.
Akademiska Hus menar att bolagets verksamhet är av kommersiell art då bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad. Verksamheten bedrivs på affärsmässiga villkor och genererar en marknadsmässig avkastning och ska därför inte omfattas av LOU.

Akademiska Hus säger i ett pressmeddelande, att de hoppas på en prejudicerande dom och då krävs ett avgörande i överinstans.

FAKTA Om Akademiska Hus

Akademiska Hus är ett bolag som ägs till 100 procent av svenska staten. Bolaget bildades år 1993 efter riksdagens beslut om en ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler. Huvuddelen av universitets- och högskolefastigheterna överfördes då till Akademiska Hus.

Akademiska Hus har tidigare utgjort en koncern med moderbolag och sex regionala dotterbolag. Efter en fusion som genomfördes under hösten 2012 har de regionala dotterbolagen gått upp i Akademiska Hus AB. Bolaget har sitt huvudkontor och säte i Göteborg. Statens ägandeförvaltning av Akademiska Hus bedrivs av Enheten för statlig bolagsförvaltning i Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden.

Akademiska Hus genomför inte anskaffningar enligt reglerna i LOU eftersom bolaget inte anser sig vara ett offentligt styrt organ som ska jämställas med en upphandlande myndighet enligt samma lag.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Akademiska Hus

Akademiska Hus är ett bolag som ägs till 100 procent av svenska staten. Bolaget bildades år 1993 efter riksdagens beslut om en ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler. Huvuddelen av universitets- och högskolefastigheterna överfördes då till Akademiska Hus.

Akademiska Hus har tidigare utgjort en koncern med moderbolag och sex regionala dotterbolag. Efter en fusion som genomfördes under hösten 2012 har de regionala dotterbolagen gått upp i Akademiska Hus AB. Bolaget har sitt huvudkontor och säte i Göteborg. Statens ägandeförvaltning av Akademiska Hus bedrivs av Enheten för statlig bolagsförvaltning i Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden.

Akademiska Hus genomför inte anskaffningar enligt reglerna i LOU eftersom bolaget inte anser sig vara ett offentligt styrt organ som ska jämställas med en upphandlande myndighet enligt samma lag.