Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Den nya lovfriheten är inte helt fri
Lov och tillsyn 28 aug 2014
De nya Attefallshusen är omgärdade av mer omfattande regler än de som gäller för exempelvis Friggebodar. Foto: Ulf Söderlund
Ett antal åtgärder blev bygglovbefriade den andra juli i år. De flesta av dessa åtgärder kräver dock startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas och att kommunen gett slutbesked innan byggnaden tas i bruk. Annars riskerar man att drabbas av byggnadssanktionsavgifter.
Regeringen har i plan- och byggförordningen förtydligat de regler för anmälan och kontrollansvarig som gäller för de åtgärder som blev bygglovbefriade den andra juli i år. Den som inte följer reglerna riskerar att drabbas av sanktionsavgifter.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Sanktionsarea

Enligt plan- och byggförordningens sjunde paragraf avses med sanktionsarea den area som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Produktion Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Sanktionsarea

Enligt plan- och byggförordningens sjunde paragraf avses med sanktionsarea den area som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter.

Fördjupningsmaterial