Varan har lagts till i varukorgen

Våga byt ut kommunens belysning

Energi 7 apr 2014
I Jönköping testas solceller på taket till väderskydd. Miljövänligt och en bra metod att använda när det är svårt och dyrt att dra kablar till platsen. Foto: Energimyndigheten.
Fler kommuner borde ta steget att förnya sin belysning i offentliga miljöer. Det menar Energimyndigheten som producerat en inspirationsfilm för att få fler att våga ta steget.

Energimyndigheten har producerat filmen ”Energilösningar i Uthållig kommun” för att inspirera fler av landets kommuner att byta ut sin belysning till mer effektiva belysningslösningar.

Rädd för höga investeringskostnader

Många kommuner står idag inför valet om de ska våga satsa på ny belysning eller inte. En orsak till att många kommuner väljer att behålla den befintliga belysningen är de höga investeringskostnaderna. Detta måste man dock väga mot att energi- och underhållskostnaderna i framtiden kan skjuta i höjden, säger Energimyndighetens belysningsspecialist Peter Bennich.

Han räknar upp flera vinster med att byta belysning: Kommunerna spar pengar, miljöbelastningen minskar och man får även en bättre och mer spännande belysning.

- Det går att göra helt andra lösningar med den nya, moderna tekniken idag. Det händer så mycket hela tiden, många aktörer kommer in. Det finns många möjligheter, men också en hel del att sätta sig in i, säger Peter Bennich.

Kvicksilverarmaturer måste bort

Innan 2015 måste kvicksilverarmaturerna bytas ut och det kan fungera som en drivkraft för kommunerna, hoppas Peter Bennich.  Men man ska inte glömma bort att allt inte behöver vara bytt till dess, utan att man till exempel får använda de armaturer man har i lager.

Programmet "Uthållig kommun" är ett samarbete mellan Energimyndigheten och 37 utvalda kommuner i Sverige. Stödet till kommunerna består av:

  • Kunskapsöverföring
  • Projektmedel för samverkan
  • Hjälp med strukturer för nätverk.

Några utvalda kommuner har i programmet fått testa olika belysningslösningar och idéer med energifokus på temat "Belysningslösningar med nytänkande"

Solceller bra på väderskydd

Två av dessa kommuner är Jönköping och Linköping som är tänkta att fungera som spjutspetskommuner som sedan i sin tur ska kunna inspirera andra. I Linköping har man i ett projekt testat solceller på tak till väderskydd, något som fungerat bra även när det varit en del snö på taken till de tre väderskydden som testats. Detta är en metod som är bra att använda när det är svårt och dyrt att dra kablar.

Valt okonventionell belysningslösning

I Jönköping har man börjat byta ut kvicksilverarmaturer mot LED, bland annat  vid en cykel- och gångväg där man även satt in närvarostyrning. Ett annat projekt som Maja Laveklint, belysningsplanerare i Jönköpings kommun berättar om, är ett belysningsprojekt i en park där man valt bort den traditionella belysningen med stolpar. Man har i stället valt att använda sig av markstrålkastare som belyser vertikala ytor. Detta spar energi och ger en annan form av belysningsupplevelse i parken.

Konferens om hållbara energisystem

Under två dagar i vår, 13-14 maj, ordnar Energimyndigheten en energikonferens på temat "Energiutblick 2014" där man bland annat kommer att diskutera hållbara och smarta städer. Ett annat ämne under konferensen är ”Bortom 2020 – ett hållbart energisystem”.

FAKTA Om projektet "Uthållig kommun"

"Uthållig kommun" är ett av många stöd som Energimyndigheten förmedlar till kommuner. Programmet är inne på sin tredje etapp. Syftet är att bidra till en hållbar energianvändning, inom ett energisystem som är kostnadseffektivt och ger låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat och där olika aktörers beslutsunderlag och beslutsprocesser är av hög kvalitet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Utemiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning
Fler nyheter

FAKTA Om projektet "Uthållig kommun"

"Uthållig kommun" är ett av många stöd som Energimyndigheten förmedlar till kommuner. Programmet är inne på sin tredje etapp. Syftet är att bidra till en hållbar energianvändning, inom ett energisystem som är kostnadseffektivt och ger låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat och där olika aktörers beslutsunderlag och beslutsprocesser är av hög kvalitet.

Fördjupningsmaterial