Varan har lagts till i varukorgen

Stort test av pelletspannor

Energi 3 apr 2014
Med rätt panna kan pelletsanvändningen minska med 800 kilo per år menar Energimyndigheten. Foto: Oskar Lürén.
Det är stora skillnader i både utsläpp, pris och energieffektivitet bland olika pelletspannor. Det visar ett nytt stort test som Energimyndigheten har gjort.

Energimyndigheten har nyligen testat elva olika pelletspannor i sitt testlaboratorium. Testet visar att det idag finns pelletspannor som både är effektiva och bekväma.

– Många byter ut sin pelletspanna på grund av bekvämlighetsskäl men idag finns det många pannor som sköter sig själva. I vårt test har till exempel fyra av pannorna automatisk uraskning, berättar Martijn Jansen, som är ansvarig för testet vid Energimyndigheten.

Det är en stor spridning bland de testade pelletspannorna, både när det gäller pris, utsläpp och funktioner. De dyrare pelletspannorna har generellt lägre miljöutsläpp, fler funktioner och är mer automatiserade än de billigare pannorna. Den dyraste pannan kostar cirka 110 000 kronor och den billigaste cirka 34 000 kronor.

Viktigt titta på både full- och deleffekt

De testade pelletspannorna skiljer sig också mycket kring energieffektivitet, verkningsgraden varierar mellan 80 och 91 procent vid full effekt. Enligt Martijn Jansen är det viktigt att även titta på hur pannorna går på deleffekt, något som till stor del beror på hur pannorna styr sin förbränning.

– Fem av pannorna har bara ett effektläge (på och av), fyra av dem växlar mellan två eller tre effektlägen och två av pannorna har integrerade, steglösa, brännare, berättar Martijn Jansen.

Det är svårare att få en bra verkningsgrad på deleffekt, skriver Energimyndigheten, men lite förenklat kan man säga att de pannor som har bra effektivitet när de går för fullt även är bra på deleffekt.

Stora skillnader i utsläpp

I testet har man även tittat på pelletspannornas utsläpp av kolmonoxid, oförbrända kolväten, kväveoxider och stoft. Dessa utsläpp kan påverka både miljön och människors hälsa.

– Vårt test visar stora skillnader i utsläpp, speciellt vid deleffekt.

De största skillnaderna gäller utsläppen av kolmonoxid, som bildas vid ofullständig förbränning. Vid deleffekt var dessa utsläpp som lägst 29 mg/m3 och som högst 1840 mg/m3.

– Vi ser att det finns stor förbättringspotential på utsläppen. Flera av de pelletspannor som vi testat klarar inte de kommande ekodesignkraven som EU-kommissionen just nu diskuterar. Leverantörerna kommer därför att vara tvungna att förbättra sina produkter, men de har cirka åtta år på sig innan kraven börja gälla, avslutar Martijn Jansen.

FAKTA Mer om pelletspannor

  • Se till att din pelletspanna är rätt dimensionerad och installerad för ditt hus, då kan du minska både kostnader och utsläpp. Genom att ansluta pannan till en ackumulatortank kan du minska miljöutsläppen ännu mer.
  • Förväxla inte en pelletspanna med en oljepanna eller kombipanna som kompletterats med en brännare för pellets. Sådana lösningar är vanliga men de är inte lika effektiva och miljöutsläppen från dem är högre.
  • Under en lång tid har EU-kommissionen diskuterat ekodesignkrav för pelletspannor. I sommar planerar man att skicka ut ett nytt förslag för omröstning.
  • Idag eldar cirka 100 000 hushåll i Sverige med pellets.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme
Fackområden

Förvaltning VVS
Fler nyheter

FAKTA Mer om pelletspannor

  • Se till att din pelletspanna är rätt dimensionerad och installerad för ditt hus, då kan du minska både kostnader och utsläpp. Genom att ansluta pannan till en ackumulatortank kan du minska miljöutsläppen ännu mer.
  • Förväxla inte en pelletspanna med en oljepanna eller kombipanna som kompletterats med en brännare för pellets. Sådana lösningar är vanliga men de är inte lika effektiva och miljöutsläppen från dem är högre.
  • Under en lång tid har EU-kommissionen diskuterat ekodesignkrav för pelletspannor. I sommar planerar man att skicka ut ett nytt förslag för omröstning.
  • Idag eldar cirka 100 000 hushåll i Sverige med pellets.
Fördjupningsmaterial