Varan har lagts till i varukorgen

ROT-regler för värmepumpar ändras

Kyla 17 apr 2014
Skatteverket menar att många värmepumpföretag redovisar en orimligt hög arbetskostnad. Foto: Ulf Söderlund.
Nu ska fusket kring ROT-avdrag för installation av värmepumpar försvinna. I ett nytt ställningstagande ställer Skatteverket hårdare krav på redovisning av arbetskostnad.

Idag finns det en snedvriden konkurrens i värmepumpbranschen då vissa företag fuskar vid tillämpningen av ROT-avdrag. Genom att ange en större andel arbetskostnad erbjuder företagen sina kunder ett högt ROT-avdrag och kan därmed erbjuda ett billigare pris än sina konkurrenter.

Nu hoppas Skatteverket och stora delar av branschen att problemet kan lösas genom ett nytt ställningstagande som Skatteverket skickade ut i början av april. I dokumentet klargör de sin syn på hur en korrekt beräkning av arbetskostnaden ska ske vid värmepumpinstallationer.

Schablonberäknad arbetskostnad

Vid totalentreprenad till fast pris kan en schablonberäknad arbetskostnad användas som underlag för beräkning av skattereduktion för ROT-arbete. Arbetskostnaden för installation av:

  • vätska-vattenvärmepump (till exempel bergvärme) beräknas till 35 procent av den totala entreprenadkostnaden
  • luftvärmepump (luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftvärmepump) beräknas till 30 procent av den totala entreprenadkostnaden.

Beloppen är framtagna av representanter för branschen och godkända av Svenska Värmepumpföreningen. Skatteverkets förhoppning är att schablonen ska skapa tydlighet för både utförare och kunder.

Det normala ska vara att arbetskostnaden är 30 eller 35 procent av totalkostnaden. Om den inte är det måste entreprenören vid förfrågan visa hur arbetskostnaden har beräknats. Skatteverket kan vägra utbetalning eller återkräva redan utbetalt belopp om underlaget för beräkning saknas eller är bristfällig.

Kontroll ligger bakom

Redan 2009 godtog Skatteverket branschens schablonberäkning för arbetskostnad, som då var fem procent lägre än dagens värden, i ett brevsvar. Men en kontroll som Skatteverket gjorde under 2013 visade att endast 30 procent av 80 värmepumpföretag tillämpade schablonmetoden. 52 procent av företagen hade en hög arbetskostnad och mycket låg materialkostnad.

Skatteverket har nu skickat återkrav på över 1,5 miljoner kronor till ett antal värmepumpföretag och kommer i några fall att låta domstolen pröva frågan om beräkning av arbetskostnad.

FAKTA Kort om ROT-avdrag

Skattereduktion för husarbete medges med 50 procent av den beräknade arbetskostnaden dock maximalt 50 000 kr per person och år.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Värme Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om ROT-avdrag

Skattereduktion för husarbete medges med 50 procent av den beräknade arbetskostnaden dock maximalt 50 000 kr per person och år.

Fördjupningsmaterial