Varan har lagts till i varukorgen

Resultat av studien ”Ett hus, fem möjligheter”

Energi 16 apr 2014
Stina Åkerblom och Christian Lundholm från KTH presenterade resultatet av studien "Ett hus, fem möjligheter" på Nordbygg 2014. Foto: Kristina Lindström.
Resultatet av studien ”Ett hus fem möjligheter” visar att det inte finns något rätt eller fel när man vid renovering energieffektiviserar miljonprogramshusen. Allt beror på vad du som fastighetsägare vill uppnå.

Resultatet presenterades av Signe Åkerblom och Christian Lundholm som båda är teknologer och går fjärde året på kursen Energi & Miljö vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Studien "Ett hus, fem möjligheter" har tagits fram av Bebo, Beställargruppen för energieffektiva bostadshus. Det är ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett antal fastighetsägare.
Studien syftar till att ge fastighetsägare en vägledning hur man kan energieffektivisera gamla bostadshus på bästa sätt.

De fem olika alternativen i studien är:

Hus 1, Riv det gamla huset och bygg nytt
Det gamla huset rivs och ett nytt hus byggs. Det nya huset är inget passivhus men man bygger det efter ny standard. Energisnåla armaturer och FTX-ventilation installeras och det är tjockare isolering i väggarna.

Hus 2, Total renovering med fokus på klimatskalet
Husets stomme behålls och nytt klimatskal byggs. Balkongerna blir fribärande så att man slipper köldbryggor. Treglasfönster, energisnåla armaturer och FTX-ventilation installeras. Väggarna tilläggsisoleras.

Hus 3, Det gröna alternativet
Här renoverar man efter det så kallade "gröna alternativet". Det innebär bland annat att man bygger på en våning till för att finansiera renoveringen. Hiss installeras för att uppnå tillgänglighet. Byggnaden kompletteras med energisnåla armaturer, ett extra fönsterglas, solceller på tak och balkonger och en frånluftsvärmepump, som drivs av solcellerna, monteras i badrummen. Inget görs åt fasaderna.

Hus 4, Renovering med fokus på installationer
I samband med stambyte installeras avloppsvärmeväxlare för hela huset och HSB FTX-ventilation. Ventilationssystemet kan "vändas" på sommaren för att ge kyla. Det behövs ingen el- eller fjärrvärmespets.

Hus 5, Installation av värmepump
I det här alternativet har man valt att installera sex olika värmepumpar.

Bergvärme + elspetsBergvärme + fjärrvärmespets Frånluftsvärmepump som ger värme till radiatorer, producerar varmvatten och värmer VVC för att kompensera för isolerförluster + fjärrvärmespetsFrånluftsvärmepump som producerar varmvatten och värmer VVC för att kompensera för isolerförluster + fjärrvärmespetsBergvärmepump som ger värme till radiatorer, producerar varmvatten och värmer VVC för att kompensera för isolerförluster+ fjärrvärmespets Bergvärmepump som producerar varmvatten och värmer VVC för att kompensera för isolerförluster + fjärrvärmespets.

Inget rätt eller fel

Signe Åkerblom och Christan Lundholm betonar att studien visar att det inte finns något rätt eller fel alternativ att välja. Det beror helt på vad du som fastighetsägare vill uppnå och var huset finns. Till hjälp för en målsättningsstrategi har HSB tagit fram 5K-modellen.

5K står för:

  • Kilowattimmar (kWh)
  • Kronor
  • Komfort
  • Koldioxid (CO2)
  • Köpa prylar

Signe och Christian redogjorde också för prestanda, kostnader, energibesparingar, komfort och miljöprestanda.

Prestanda

Prestandan när det gäller originalhuset är inte så bra. Efter renoveringsinsatserna får Hus 1, 2 och 4 en ganska bra klassning. Trots högre energiåtgång i Hus 4 och 5 får man en bättre energiklassning (eftersom de inte räknas som eluppvärmda).

Kostnader

Om man tittar på kostnaden över 20 år inklusive avskrivning blir alternativen Hus 1 och Hus 2 ganska dyrt. Kostnaden för Hus 3, 4 och 5 är relativt lika.
Driftkostnad per år för Hus 1 och 2 är lägre än för de andra alternativen, men på 20 år blir kostnaden högre eftersom investeringskostnaden blir högre. Slutsatsen är att det är bättre att renovera än att bygga nytt.

Energibesparing

Att riva och bygg nytt, Hus 1, kostar mest men ger den största energibesparingen. Även totalrenovering, Hus 2, är dyr men ger en stor energibesparing.
Hus 4 renovering med fokus på installationer är ett bra alternativ när man ska göra en stamrenovering eftersom utsläppet av koldioxider minskar.

Komfort

Den bästa komforten får man när man bygger nytt men Hus 4 är nästan lika bra. Hus 3 får en bättre inomhuskomfort tack vare att man installerar en extra glasruta.

Miljöprestanda

Hus1 prestandan är beroende på om man väljer vanlig eller grön el. Hus 5 stor skillnad på hur stor mängd koldioxid som släpps ut.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial