Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Proposition om förutsägbara bullerregler
Arbetsmiljö 1 apr 2014
Regeringen föreslår i en proposition att bullervärden ska redovisas vid planläggning och bygglovsprövning och att dessa värden även ska tillämpas vid tillsynsmyndighetens prövning enligt Miljöbalken.
Det finns ett stor behov av att bygga bostäder i tillväxtområden. I dag finns en osäkerhet om hur exempelvis trafikbuller ska hanteras vid planering och byggande. Även om det gjorts bedömningen enligt plan- och bygglagen att bostäder kan byggas utan att människors hälsa riskeras kan en separat prövning göras i efterhand utifrån bestämmelserna i miljöbalken. I proposition 2013/14:128, som har lämnats till riksdagen, föreslår regeringen därför att miljöbalkens och plan- och bygglagens regler om pr

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Mer förutsägbara bullerregler kan underlätta bostadsbyggande i tätort. Foto: Ulf Söderlund
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö Lov och tillsyn Bestämmelser Bostäder
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Mer förutsägbara bullerregler kan underlätta bostadsbyggande i tätort. Foto: Ulf Söderlund
Fördjupningsmaterial