Varan har lagts till i varukorgen
Ökad säkerhet vid vindkraftverk
Energi 25 mar 2014
Vem ansvarar för säkerheten kring ett vindkraftverk och vilka regler är det som gäller? Maria Stenkvist, handläggare på Energimyndigheten, har varit med och utformat en skrift med syfte att reda ut de oklarheter som finns. Montage: Mikael Sjöberg. Foto: Harald Holm och Energimyndigheten.
Nu ska det bli enklare att förstå ansvarsfördelningen kring arbetsmiljö och säkerhetsfrågor vid vindkraftverk. Förhoppningen är att förebygga antalet olyckor.

Energimyndigheten har tillsammans med sju andra myndigheter och efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en skrivelse för att säkerställa säkerheten vid landets vindkraftverk. Man har även klargjort vad som gäller vid etablering av nya vindkraftverk.

Oklart kring regler och ansvar

Upprinnelsen till skrivelsen är att det råder en osäkerhet kring regler och ansvarsområden mellan verksamhetsutövare och mellan myndigheterna.

- Vi på Energimyndigheten såg att det var viktigt att titta på säkerheten och att det behövdes ett samarbete med de andra myndigheterna för att förebygga olyckor. I annat fall skulle det kunna slå hårt mot möjligheterna att bygga ut vindkraften, vilket ju är vårt uppdrag, säger Maria Stenkvist, handläggare på Vindenheten på Energimyndigheten, som suttit med i myndigheternas arbetsgrupp.

Kan du nämna någon konkret fråga som ni lyfter fram när det gäller säkerheten vid vindkraftverken?

- Ja, till exempel att tillverkaren har ett ansvar för säkerheten. Och att det sedan när vindkraftverket väl är i drift, är ägaren eller verksamhetsutövaren som har huvudansvaret för att man uppfyller säkerheten enligt Miljöbalken.

Vissa företag saknar erfarenhet av vindkraftverk

Vindkraftsbranschen är fortfarande en ung bransch. En effekt av detta är att en del företag saknar erfarenhet från vindkraft och behöver få en bättre helhetsbild av de olika riskmomenten.

- Det är klart att det har betydelse att det är en ung bransch och därför är en tydligare ansvarsfördelning mycket viktig, säger Maria Stenkvist.

En officiell olycksstatistik saknas

Flera företag i vindkraftsbranschen har egna rutiner och rapporteringssystem för att registrera incidenter och olyckor, som sedan används internt inom företaget. Idag saknas en officiell olycksstatistik.

I skrivelsen ”Arbetsmiljö och säkerhet vid vindkraftverk” pekar de åtta myndigheterna ut risker som finns i samband med planering, tillståndsprövning, uppförande och drift samt vid nedmontering. Skrivelsen behandlar hur ansvarsfördelningen ser ut vid till exempel brand och vid is på vindkraftverken. Det finns även en stark koppling mellan säkerhetsfrågorna och arbetsmiljön.

Farligt när rotorblad lossnar

En vanlig säkerhetsfråga är risken för att hela eller delar av ett vindkraftsverks rotorblad lossnar. Det hände i Ockelbo i februari förra året. ( Se artikel nedan). De flesta olycksfall som orsakat personskador har rört sig om kläm- och fallskador, fallande föremål vid montering och service samt elchocker vid elinstallationer.

Behörig elinstallatör krävs vid installation

Eftersom vindkraftverk är en anläggning för produktion av el gäller starkströmsförordningens bestämmelser. Fredrik Kagerud, inspektör på Elsäkerhetsverket berättar att deras del inte varit så omfattande. Själva produkten som sådan är klassad som en maskin och de som ansvarar för den är Arbetsmiljöverket. Men ett vindkraftverk är också ett byggnadsverk, vilket innebär att när det uppförs så omfattas det av landets bygg- och konstruktionsregler.

 - När det gäller el är det viktigaste att veta om att det krävs en behörig elinstallatör för att få ansluta vindkraftverket till elnätet.

Känner de flesta till detta?

- Av de projektörer vi har varit i kontakt med är de flesta införstådda med det här, men inte alla, säger Fredrik Kagerud.

Han tycker det är bra att frågan nu lyfts och att det ligger i linje med det fokus som nu finns på energieffektivitet och uppfyllandet av klimatmålen till år 2020.

Dokumentation från Strömstads kommun

Ytterligare ett arbete kring vindkraften har kommit från Nätverket för vindbruk. De blev i slutet av förra året färdiga med en dokumentation över ett arbetsmiljöarbete som de gjort i Strömsunds kommun i Jämtland. I dokumentationen ”Vindkraft och arbetsmiljö” finns en del användbara tips och rutiner att använda sig av ( se länk nedan).

FAKTA Om myndigheternas skrivelse om vindkraftverk:

De åtta myndigheter som gått samman och samarbetat kring skrivelsen är förutom Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket Arbetsmiljöverket, Boverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Försvarsmakten.

Arbetsmiljöverket har även en egen temasida med information kring vindkraftverk.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arbetsmiljö Transportsystem Produktion Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om myndigheternas skrivelse om vindkraftverk:

De åtta myndigheter som gått samman och samarbetat kring skrivelsen är förutom Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket Arbetsmiljöverket, Boverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Försvarsmakten.

Arbetsmiljöverket har även en egen temasida med information kring vindkraftverk.