Varan har lagts till i varukorgen

Nya typkonstruktioner för badrum

Teknik 14 apr 2014
I projektet "Bygg Badrummet Rätt" har en typkonstruktion för ett mellanbjälklag tagits fram. Illustration: Säker Vatten
På årets Nordbygg presenterade ett antal branschorganisationer två nya typlösningar för badrum, en yttervägg samt ett mellanbjälklag.

För cirka två år sedan presenterade Säker Vatten en typlösning för hur en våtrumsvägg som samtidigt är en innervägg skulle vara uppbyggd. På årets Nordbygg presenterade Säker Vatten, tillsammans med ett antal branschorganisationer, två nya trygga konstruktioner:

 • våtrumsyttervägg
 • mellanbjälklag.

Uppfyller reglerna

Både den tidigare presenterade lösningen för innervägg och de två nya lösningar som presenterades på Nordbygg uppfyller kraven i Boverkets byggregler, BBR. De är beräknade och fuktsäkerhetsprojekterade.Vissa delar är dessutom provade i laboratorium.

Våtrumsyttervägg

En våtrumsyttervägg är lite mer komplicerad än en innervägg. På samma sätt som innerväggen ska den hålla tätt från insidan och klara infästningar utan att läcka. Dessutom ska den släppa ut fukt från träkonstruktionen på utsidan och uppfylla alla övriga krav som ställs på en yttervägg. Den ytterväggstyp som legat till grund för typytterväggen är en regelvägg med utvändig luftspalt, vilket är den vanligaste ytterväggstypen för småhus.

Utmärkande är att en ångbroms ska monteras på insidan av ytterväggsreglarna. Den är lite genomsläpplig och hindrar att innesluten kondens ställer till problem.

Innanför ångbromsen skapas ett isolerat utrymme på 45 millimeter för exempelvis elinstallationer. Det utrymmet minskar också risken för att klimatskalet punkteras vid borrning och skruvning i väggen.

Mellanbjälklag

Mellanbjälklaget är konstruerat med bjälkar 45x220 mm. I våtrummet har bjälklagshöjden minskats till 195 mm för att få möjlighet att ha samma golvhöjd i och utanför våtrummet utan tröskel. Ovanpå bjälkarna skruvas och limmas 22 mm spontad och fuktskyddad golvspånskiva med rekommenderad klass P5.

Utförande redovisas för:

 • golv/väggvinkel
 • golvbrunn
 • genomföringar för spillvattenrör
 • trösklar
 • golvlutning
 • fallspackling.

Eftersom tappvattenledningar inte får vara dolt placerade är ett bra alternativ att placera dessa i ett fördelarskåp. Skåpet ska placeras så att utläckande vatten kan upptäckas. Servicelucka till skåpet får inte placeras i våtzon 1.

En fuktsäker våtrumsyttervägg presenterades på Nordbygg. Illustration: Säker Vatten
FAKTA Deltagande organisationer och företag

Typkonstruktionerna för badrum har tagits fram i projektet Bygg Badrummet Rätt, som startade år 2011. De, som tillsammans med Säker Vatten, arbetat med projektet är:

 • GVK
 • MVK
 • BKR
 • JM
 • NCC
 • PEAB
 • Skanska
 • småhustillverkarna (TMF)
 • Dina försäkringar
 • Folksam
 • GAR-BO
 • If
 • Länsförsäkringar
 • Trygg-Hansa
 • Svensk Byggtjänst.
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

En fuktsäker våtrumsyttervägg presenterades på Nordbygg. Illustration: Säker Vatten
FAKTA Deltagande organisationer och företag

Typkonstruktionerna för badrum har tagits fram i projektet Bygg Badrummet Rätt, som startade år 2011. De, som tillsammans med Säker Vatten, arbetat med projektet är:

 • GVK
 • MVK
 • BKR
 • JM
 • NCC
 • PEAB
 • Skanska
 • småhustillverkarna (TMF)
 • Dina försäkringar
 • Folksam
 • GAR-BO
 • If
 • Länsförsäkringar
 • Trygg-Hansa
 • Svensk Byggtjänst.