Varan har lagts till i varukorgen

Nya branschregler för keramik i våtrum

Teknik 25 apr 2014
Principskiss för utförande av golv respektive vägg. Illustration: Byggkeramikrådet
Nu ska Byggkeramikrådets nya branschregler för våtrum, BBV 14:1, tillämpas. De nya reglerna ersätter de tidigare från år 2010.

Byggkeramikrådets nya branschregler för våtrum, BBV 14:1, gäller från 1 mars 2014. Reglerna ska tillämpas för hela golv- eller väggytor i badrum eller liknande utrymmen i bostadsmiljö eller motsvarande som ska förses med keramiska plattor.

Upplägg och utformning

‒ De nya reglerna innebär inte så stora förändringar när det gäller arbetsutförandet. Det stora är ändringen av upplägget och utformningen. BBV är det sista av våra befintliga dokument som nu fått ikläda sig vår nya grafiska profil, säger Esa Erkkilä, Teknisk specialist, Byggkeramikrådet.

Innehållet har nu delats upp i två delar, en:

  • regeldel
  • del med förklaringar och förtydligande.

Det gör att reglerna blir tydligare och mer lättlästa.

Arbetsutförande

Bland de nyheter som påverkar arbetsutförande kan nämnas att tätskikt bakom vägghängd WC-stol med dold spolcistern gäller nu även i WC-utrymmen där tätskiktskrav på vägg inte föreligger (Se 5.1.1). Här följer Byggkeramikrådet Säker Vattens regelverk.

Om golvbrunn är installerad i wc, tvättstugor och pannrum kan golvlutningen begränsas till lokalt fall vid brunnen (Se 2.6).

När golvvärme är installerad bör mjukfog utföras vid golv/vägg vinkel eftersom en rörelse kan väntas (Se 7.2).

Byggkeramikrådets nya branschregler för våtrum, BBV 14:1.
FAKTA Tillämpning av BBV

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV 14:1 ska tillämpas för golv och väggar i våtrum, såsom badrum och duschrum i bostäder eller utrymmen med motsvarande vattenbelastning. Både nyproduktion och renovering omfattas.

De avser funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag med ytskikt av:

  • kakel
  • klinker
  • mosaik.

Reglerna kan även tillämpas, helt eller delvis, när natursten, glas och liknande produkter används som ytskikt.

Reglerna ska även tillämpas för golv i toaletter och för golv i tvättstugor samt för golv i utrymmen med varmvattenberedare (BBR 6:5331).

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Byggkeramikrådets nya branschregler för våtrum, BBV 14:1.
FAKTA Tillämpning av BBV

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV 14:1 ska tillämpas för golv och väggar i våtrum, såsom badrum och duschrum i bostäder eller utrymmen med motsvarande vattenbelastning. Både nyproduktion och renovering omfattas.

De avser funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag med ytskikt av:

  • kakel
  • klinker
  • mosaik.

Reglerna kan även tillämpas, helt eller delvis, när natursten, glas och liknande produkter används som ytskikt.

Reglerna ska även tillämpas för golv i toaletter och för golv i tvättstugor samt för golv i utrymmen med varmvattenberedare (BBR 6:5331).

Fördjupningsmaterial