Varan har lagts till i varukorgen
Egenkontroll vid ny- och ombyggnad
Energi 22 apr 2014
Två nya skrifter ger stöd för egenkontroll vid ny- respektive tillbyggnad av småhus. Illustration: Svensk Byggtjänst
Vid nybyggnad eller tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det behov av att utförda arbeten ska dokumenteras, till exempel genom egenkontroller. I två nya publikationer har de vanligaste kontrollerna sammanställts.
Vid nybyggnad av småhus, eller när sådana ska byggas till eller ändras, saknar ofta byggherrar och entreprenörer rutiner för den egna kvalitetssäkringen. Svensk Byggtjänst har därför gett ut två skrifter om egenkontroll, med checklistor, för att på ett enkelt sätt hjälpa dessa att möta samhällets krav på dokumentation. Skrifterna har tagits fram av Tobias Karlsson och Krister Ljungberg, som båda är certifierade kontrollansvariga vid Karlsson, Ljungberg & Partners.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Projektering Produktion Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter