Varan har lagts till i varukorgen

Branschkrav ska sätta stopp för fukt i fasader

Konstruktion 10 apr 2014
Nu införs ett nytt kvalitetssystem som ska förhindra fukt i putsade fasader. Foto: Mikael Sjöberg.
Branschföreningen SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening, vill sätta stopp för fukt i fasader. Detta för att komma till rätta med de fuktskadeproblem som uppstått i byggnader på senare år.

Under ett pressmöte på Nordbygg nyligen presenterade branschföreningen SPEF nya riktlinjer som ska förhindra att fler dåliga fasader uppförs i Sverige. Med Säker fasad inför branschen ett frivilligt kvalitetssystem på fasadarbeten som ska ge husägare bättre trygghet mot fuktskadade fasader framöver.

Problemen har främst uppstått i så kallade enstegstätade putsfasader men effekterna av skadorna är omfattande.

- Att enskilda hus- och fastighetsägare i relativt nybyggda hus på senare tid drabbats av fuktskador i sina putsade fasader är oacceptabelt. Vi måste helt enkelt komma till rätta med branschproblem såsom tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete, säger Gino Carinci ordförande i SPEF, i ett pressmeddelande.

Säker fasad

Säker fasad innebär att det valda fasadsystemet ska vara certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan. Putsentreprenaden ska vara utförd av ett certifierat putsentreprenadföretag och en tredjepartskontroll ska genomföras före, under och efter entreprenadarbetet och vara godkänd för att fasaden ska klassas Säker fasad. En tioåring funktionsgaranti på fasaden följer med den nybyggda fastigheten för att skapa trygghet för hus- och fastighetsägaren.

- Skärpt kvalitetssäkring, kontroll av extern besiktningsman och en bättre samordning genom alla led från fasadleverantör till bygg- plåt- och putsentreprenör ska skapa bättre resultat. Dessutom ges en tioårig funktionsgaranti för fasaden för att ytterligare skapa trygghet för hus- och fastighetsägaren, säger Gino Carinci.

SPEF:s programförklaring

SPEF:s programförklaring för kvalitetssäkrad fasad innefattar fem steg som ska uppfyllas för att en nybyggnation ska klassas som Säker fasad:

  • Verifiering av fasadsystem – leverantörskontroll
  • Rätt förutsättningar inför fasadentreprenader
  • Certifierad fasadentreprenör
  • Tredjepartskontroll
  • Funktionsgaranti för Säker fasad – 10 år.

Försäkringen gäller i 10 år

Tillsammans med Gar-Bo försäkringar har SPEF tagit fram en garanti för putsade fasader som gäller i 10 år från slutbesiktningen. Skyddet tecknas i form av en försäkring. Garantin gäller under förutsättning att fasaden består av ett fasadsystem enligt SPEF:s anvisningar och att denna är utförd på ett fackmässigt sätt av en certifierad fasadentreprenör.

Kvalitetssystemet Säker fasad beräknas träda ikraft mars 2015. Med i initiativet finns även de ledande materialleverantörerna.

FAKTA SPEF

Branschföreningen SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening, är en rikstäckande branschorganisation för murat och putsat byggande i Sverige och ingår i Sveriges Byggindustrier.

Föreningen bildades 1966 och har närmare 60 medlemsföretag över hela landet.

Medlemmarna i SPEF är certifierade fasadentreprenörer.

Läs mer på: sakerfasad.se

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Renoveringar Vatten och avlopp Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA SPEF

Branschföreningen SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening, är en rikstäckande branschorganisation för murat och putsat byggande i Sverige och ingår i Sveriges Byggindustrier.

Föreningen bildades 1966 och har närmare 60 medlemsföretag över hela landet.

Medlemmarna i SPEF är certifierade fasadentreprenörer.

Läs mer på: sakerfasad.se